Anders Sunna utsnitt

Lágideamit / Arrangement

Tirsdag 28. Mars 17 – 19

Samiskundervisning SAM1034 

Torsdag 30. Mars
10 – 12: Visning av «Tystnaden i Sápmi» + faglig opplegg for hjelpeapparatet på Saga
12 – 16: Samisk hus er åpent
17:30 – 19.15: Visning av «Tystnaden i Sápmi» på Vika kino 

Tirsdag 4. April 17 – 20
Den kreative samiske entreprenør – hutkás sámi entreprenevra

Tirsdag 11. April 17 – 19
Samiskundervisning SAM1034 

15. – 16. April
Andre fysiske samling for SAM1034 

Tirsdag 18.04 17 – 20
Den kreative samiske entreprenør – hutkás sámi entreprenevra 

 

Rahpanáiggit / Åpningstider

Sáhttet šaddat rievdadusat / Med forbehold om endringer

Oktavuohta / Kontakt

Daglig leder
Aili Guttorm
tlf: 922 20 433
aili@samiskhus.no

Medarbeider
Inger Persson
tlf: 909 54 891
inger@samiskhus.no

Anders Sunna Elsa smal

Láigoheapmi, várren / Utleie, booking

Sámi viessu nuvttá fállá ja heiveha lanjaid ii-kommersiála sámi doaimmaide, mat buohkaide leat rahpasat. Doaimmat iežaset bušeahtain ja priváhta lágideamit mákset dábálaš hatti. Sámi viesu sáhttá várret gitta bealjagi ovdal.

Mis leat guokte stuorra lanja: kafeaoassi gievkkaniin ja sále s. 50 olbmui. Sáles lea unna lávddáš jietnarusttegiin ja projektoriin. Dasa lassin mis lea čoahkkinlatnja. Juohke oasi sáhttá sierra láigohit.

Geahča govaid dás: Utleie Samisk Hus

Samisk hus tilbyr og tilrettelegger lokaler avgiftsfritt for ikke-kommersielle samiske aktiviteter av åpen karakter. Aktiviteter med eget budsjett og private arrangementer betaler ordinær leie. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid.

Vi har to store rom; en kafédel med kjøkken, og en sal med plass til ca. 50 personer. I salen er det en liten scene med lydanlegg og prosjektor.I tillegg har vi et møterom. Alle deler kan leies separat.

For bilder av lokalene se: Utleie Samisk Hus

Geahča goas lea guoros ja várre lanja njuolga dás: kalenderen som ligger her.

Hattit leat dásUtleie Samisk Hus

Eará gažaldagat sáddejuvvojit Sámi vissui meilla bokte: post@samiskhus.no

Se når det er ledige lokaler, og reserver rom direkte i kalenderen som ligger her.

For priser, se: Utleie Samisk Hus

Øvrige henvendelser sendes til Samisk Hus pr mail; post@samiskhus.no