Anders Sunna utsnitt

Lágideamit / Arrangement

 Tirsdag 26.09 kl. 17 – 19

Giellaiehket/Gïelehkede/Gielleaahket 

Onsdag 27.09 kl 12
Njuoratmánáiddeaivvadeapmi – Samisk barseltreff 

Lørdag 30.09 – Søndag 01.10 
Vevekurs med Anna Sjursen – to helger
Del 1: 30. sept – 1. okt
Del 2: 28. okt – 29. okt

Lørdag 30.09 kl. 12 – 15
Lørsdagskafe på Samisk hus 

Mandag 02.10 kl. 17 – 21
Kurs: Oppmerksom på selvmordstanker med samisk tilpasning  

Lørdag 21.10 
Čákčafeasta – Høstfest 

Søndag 22.10 kl. 11
Barnearrangement: Giellalávgun, juoigankursa ja stoahkan – Språkbad, joikekurs og lek 

Mandag 23. – Søndag 29.10 
Giellavahkku 

Mandag 23.10
Helsetreff med tema hørsel 

Tirsdag 24.10 kl 17.00-19.00
Giellaiehket/Gïelehkede/Gielleaahket 

Onsdag 25.10 kl 12.00-14.00
Njuoratmánaiddeavvadeapmi/Samisk barseltreff 

Onsdag 25.10 kl 18.00-20.00
Foredrag med Jane Juuso: Válddán giellan ruovttoluotta – Tar språket tilbake 

Fredag 27.10 
Sáhkku-cup 2023 

Lørdag 25.11 
Julemarked 

Rahpanáiggit / Åpningstider

Sáhttet šaddat rievdadusat / Med forbehold om endringer

Oktavuohta / Kontakt

Telefontid: 09:00 - 16:00 mandag til fredag

Daglig leder
Aili Guttorm
tlf: 922 20 433
aili@samiskhus.no

Medarbeider
Inger Persson
tlf: 909 54 891
inger@samiskhus.no

Leder språksenter
Kristine Ballari 
tlf: 980 58 935
kristine@samiskhus.no

 

Doaibmakaleanddar / Aktivitetskalender

Anders Sunna Elsa smal

Láigoheapmi, várren / Utleie, booking

Sámi viessu nuvttá fállá ja heiveha lanjaid ii-kommersiála sámi doaimmaide, mat buohkaide leat rahpasat. Doaimmat iežaset bušeahtain ja priváhta lágideamit mákset dábálaš hatti. Sámi viesu sáhttá várret gitta bealjagi ovdal.

Mis leat guokte stuorra lanja: kafeaoassi gievkkaniin ja sále s. 50 olbmui. Sáles lea unna lávddáš jietnarusttegiin ja projektoriin. Dasa lassin mis lea čoahkkinlatnja. Juohke oasi sáhttá sierra láigohit.

Geahča govaid dás: Utleie Samisk Hus

Samisk hus tilbyr og tilrettelegger lokaler avgiftsfritt for ikke-kommersielle samiske aktiviteter av åpen karakter. Aktiviteter med eget budsjett og private arrangementer betaler ordinær leie. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid.

Vi har to store rom; en kafédel med kjøkken, og en sal med plass til ca. 50 personer. I salen er det en liten scene med lydanlegg og prosjektor.I tillegg har vi et møterom. Alle deler kan leies separat.

For bilder av lokalene se: Utleie Samisk Hus

Geahča goas lea guoros ja várre lanja njuolga dás: kalenderen som ligger her.

Hattit leat dásUtleie Samisk Hus

Eará gažaldagat sáddejuvvojit Sámi vissui meilla bokte: post@samiskhus.no

Se når det er ledige lokaler, og reserver rom direkte i kalenderen som ligger her.

For priser, se: Utleie Samisk Hus

Øvrige henvendelser sendes til Samisk Hus pr mail; post@samiskhus.no