Anders Sunna utsnitt

Nytt fra oss

Arrangement

Åpningstider

Med forbehold om endringer

Kontakt

Daglig leder
Stig Arne Somby
tfn: 918 08 128

post@samiskhus.no

Ansatt
Inger Persson
tfn: 909 54 891

Anders Sunna Elsa smal

Utleie/booking

Samisk hus tilbyr og tilrettelegger lokaler avgiftsfritt for ikke-kommersielle samiske aktiviteter av åpen karakter. Aktiviteter med egen budsjett og private arrangement betaler ordinær leie. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid.

Vi har to store rom; den ene en kafédel med kjøkken, og den andre en sal med plass til ca. 50 pers. I salen er det en liten scene med anlegg og prosjektor. I tillegg har vi et møterom og en separat mindre lokale; «Verkstedet». Alle deler kan leies separat.

For bilder av lokalene se: Utleie Samisk Hus

Se når det er ledige lokaler, og reserver rom direkte i kalendern som ligger her.

For priser, se: Utleie Samisk Hus

Øvrige henvendelser sendes til Samisk Hus pr mail; post@samiskhus.no