Anders Sunna utsnitt

Lágideamit / Arrangement

1. juni – 30. juni

Juniutstillingen på kunstnerforbundet: Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid

15. mars – 25. august 

Brita Marekatt Labba.  Sylskvasse sting

Mandag 24. juni 17.00 – 19.30

Geassefeasta / Sommerfest for store og små 

Onsdag 26.juni 18.30-20.30

Sámástansávdnji – samisk badstu 

 

Rahpanáiggit / Åpningstider

Sáhttet šaddat rievdadusat / Med forbehold om endringer

Oktavuohta / Kontakt

Telefontid: 09:00 - 16:00 mandag til fredag

Daglig leder
Aili Guttorm
tlf: 922 20 433
aili@samiskhus.no

Leder språksenter
Kristine Ballari 
tlf: 980 58 935 kristine@samiskhus.no

Telefontid: mandag, onsdag og fredag 10-16

Koordinator Helsetreff
Lena Øvregård
tlf: 909 54 891
lena@samiskhus.no

Prosjektleder Helse
Inger Persson

Anders Sunna Elsa smal

Láigoheapmi, várren / Utleie, booking

Sámi viessu nuvttá fállá ja heiveha lanjaid ii-kommersiála sámi doaimmaide, mat buohkaide leat rahpasat. Doaimmat iežaset bušeahtain ja priváhta lágideamit mákset dábálaš hatti. Sámi viesu sáhttá várret gitta bealjagi ovdal.

Mis leat guokte stuorra lanja: kafeaoassi gievkkaniin ja sále s. 50 olbmui. Sáles lea unna lávddáš jietnarusttegiin ja projektoriin. Dasa lassin mis lea čoahkkinlatnja. Juohke oasi sáhttá sierra láigohit.

Geahča govaid dás: Utleie Samisk Hus

Samisk hus tilbyr og tilrettelegger lokaler avgiftsfritt for ikke-kommersielle samiske aktiviteter av åpen karakter. Aktiviteter med eget budsjett og private arrangementer betaler ordinær leie. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid.

Vi har to store rom; en kafédel med kjøkken, og en sal med plass til ca. 50 personer. I salen er det en liten scene med lydanlegg og prosjektor.I tillegg har vi et møterom. Alle deler kan leies separat.

For bilder av lokalene se: Utleie Samisk Hus

Geahča goas lea guoros ja várre lanja njuolga dás: kalenderen som ligger her.

Hattit leat dásUtleie Samisk Hus

Eará gažaldagat sáddejuvvojit Sámi vissui meilla bokte: post@samiskhus.no

Se når det er ledige lokaler, og reserver rom direkte i kalenderen som ligger her.

For priser, se: Utleie Samisk Hus

Øvrige henvendelser sendes til Samisk Hus pr mail; post@samiskhus.no