Anders Sunna utsnitt

Lágideamit / Arrangement

Tirsdag 5.12 kl 17.00
Giellaiehket/Gïeleiehkede/Giellaeahket

kl. 19.00 – 21.30
Joikeøving i Oslove juoigansiida – Nye deltakere er velkommen, det eneste man behøver er å lyst til å joike og godt humør!

Torsdag 7.12
Sámástansávdnji sámegielhálliide

Fredag 8.12 kl 10.00 – 18.00 
Juoigan kursa / Joikekurs  med Iŋgor Ántte Áilu Gaup // Ailloš 

Lørdag 9.12 
Mánáide – Maanide – Mánájde -Mánájda: Jállas Stállu – Den dumme stallo 

Søndag 10.12 kl. 12 – 16
Lær å lage tinntrådarmbånd med Samisk Hus, i samarbeid med Noereh og Oslo Sámiid Duodji

Mandag 11.12 kl. 17
Åpent innspillsmøte

Tirsdag 12.12 kl. 17:00
Middag på SALT rundt bålet 

Torsdag 14.12 kl. 11:30
Helsetreff. Juleavsluttning 🎅
Påmelding: inger@samiskhus.no

kl. 18.00 
Presentasjon av «Stemmer fra Sápmi»  med Patricia Fjellgren og Niilas Helander

 

Rahpanáiggit / Åpningstider

Sáhttet šaddat rievdadusat / Med forbehold om endringer

Oktavuohta / Kontakt

Telefontid: 09:00 - 16:00 mandag til fredag

Daglig leder
Aili Guttorm
tlf: 922 20 433
aili@samiskhus.no

 

 

 

Medarbeider
Inger Persson
tlf: 909 54 891
inger@samiskhus.no

Leder språksenter
Kristine Ballari 
tlf: 980 58 935 kristine@samiskhus.no

Telefontid: mandag, onsdag og fredag 10-16

Anders Sunna Elsa smal

Láigoheapmi, várren / Utleie, booking

Sámi viessu nuvttá fállá ja heiveha lanjaid ii-kommersiála sámi doaimmaide, mat buohkaide leat rahpasat. Doaimmat iežaset bušeahtain ja priváhta lágideamit mákset dábálaš hatti. Sámi viesu sáhttá várret gitta bealjagi ovdal.

Mis leat guokte stuorra lanja: kafeaoassi gievkkaniin ja sále s. 50 olbmui. Sáles lea unna lávddáš jietnarusttegiin ja projektoriin. Dasa lassin mis lea čoahkkinlatnja. Juohke oasi sáhttá sierra láigohit.

Geahča govaid dás: Utleie Samisk Hus

Samisk hus tilbyr og tilrettelegger lokaler avgiftsfritt for ikke-kommersielle samiske aktiviteter av åpen karakter. Aktiviteter med eget budsjett og private arrangementer betaler ordinær leie. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid.

Vi har to store rom; en kafédel med kjøkken, og en sal med plass til ca. 50 personer. I salen er det en liten scene med lydanlegg og prosjektor.I tillegg har vi et møterom. Alle deler kan leies separat.

For bilder av lokalene se: Utleie Samisk Hus

Geahča goas lea guoros ja várre lanja njuolga dás: kalenderen som ligger her.

Hattit leat dásUtleie Samisk Hus

Eará gažaldagat sáddejuvvojit Sámi vissui meilla bokte: post@samiskhus.no

Se når det er ledige lokaler, og reserver rom direkte i kalenderen som ligger her.

For priser, se: Utleie Samisk Hus

Øvrige henvendelser sendes til Samisk Hus pr mail; post@samiskhus.no