Samisk hus tilbyr og tilrettelegger lokaler avgiftsfritt for ikke-kommersielle samiske aktiviteter av åpen karakter. Aktiviteter med egen budsjett og private arrangement betaler ordinær leie. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid.

Vi leier også ut ordinært kommersiellt til alle. Prislisten er for statlige, private, kommersielle, «ikke samiske» aktiviteter og samiske aktiviteter med eget budsjett.

Vi har to store rom; den ene en kafédel med kjøkken, og den andre en sal med plass til ca. 50 pers. I salen er det en liten scene med anlegg og prosjektor. I tillegg har vi et møterom og en separat mindre lokale; «Verkstedet». Alle deler kan leies separat.

Booking gjøres i kalendern. Øvrige henveldelser sendes til Samisk Hus pr mail;  post@samiskhus.no

Se når lokal er ledig

Laster inn...
01 november, 2021
01
Ma
02
Tir
03
On
04
Tor
05
Fr
06
07
08
Ma
09
Tir
10
On
11
Tor
12
Fr
13
14
15
Ma
16
Tir
17
On
18
Tor
19
Fr
20
21
22
Ma
23
Tir
24
On
25
Tor
26
Fr
27
28
29
Ma
30
Tir
Sal
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kafe
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Møterom
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Verksted
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Reserver lokal herPraktisk info

Nøkkel hentes på Samisk Hus i åpeningstiden.

Leietakere står ansvarlig for bruk av inventar og gjenstander. Lokalene returneres slik man fikk de.

Leietaker er ansvarlig for rydding og søppeltømming. Regning på 250-1000 kr kan bli fakturert.

Tomfasker og pant skal tas med av leietaker.

Vanlige husregler gjelder om ro etter kl 23 (fredag-lørdag kl 01) og fram til 06.00

Avbestilling må skje innen 24 timer før .

Leien betales senest 24 t. før gjennomfører arrangement.

Leietakere kan ikke bruke husets kassasystemet.

Priser

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Møterom: 1500;-
Sal: 1500;-
Kafe: 1500;-
Verksted: 1500;-
Hele Samisk hus: 3000;


Lørdag

Hele Samisk hus: 6000;-


Søndag

Møterom: 1500;-
Sal: 1500;-
Kafe: 1500;-
Verksted: 1500;-
Hele Samisk hus: 3000;-

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Møterom: 1500;-
Sal: 1500;-
Kafe: 1500;-
Verksted: 1500;-
Hele Samisk hus: 3000;-


Fredag 16:00 -24:00

Hele Samisk hus: 6000;-