Sámi viessu nuvttá fállá ja heiveha lanjaid ii-kommersiála sámi doaimmaide, mat buohkaide leat rahpasat. Doaimmat iežaset bušeahtain ja priváhta lágideamit mákset dábálaš hatti. Sámi viesu sáhttá várret gitta bealjagi ovdal.

Mis leat guokte stuorra lanja: kafeaoassi gievkkaniin ja sále s. 50 olbmui. Sáles lea unna lávddáš jietnarusttegiin ja projektoriin. Dasa lassin mis lea čoahkkinlatnja. Juohke oasi sáhttá sierra láigohit.

Samisk hus tilbyr og tilrettelegger lokaler avgiftsfritt for ikke-kommersielle samiske aktiviteter av åpen karakter. Aktiviteter med egen budsjett og private arrangement betaler ordinær leie. Vi leier også ut ordinært kommersielt til alle. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid.

Vi har to store rom; en kafédel med kjøkken, og  en sal med plass til ca. 50 personer. I salen er det en liten scene med lydanlegg og prosjektor. I tillegg har vi et møterom. Alle deler kan leies separat.

HaddiSáddes meilla oažžut haddefálaldaga: aili@samiskhus.no

Várren dahkkojuvvo kaleandarisEará gažaldagat sáddejuvvojit Sámi vissui meilla bokte;  post@samiskhus.no

PRIS: Ta kontakt med aili@samiskhus.no for pristilbud.

Booking gjøres i kalenderen. Øvrige henvendelser sendes til Samisk Hus pr mail;  post@samiskhus.no

Geahča dás goas lanjat leat guoros / Se når lokalene er ledig

Laster inn...
01 mai, 2023
01
Ma
02
Tir
03
On
04
Tor
05
Fr
06
07
08
Ma
09
Tir
10
On
11
Tor
12
Fr
13
14
15
Ma
16
Tir
17
On
18
Tor
19
Fr
20
21
22
Ma
23
Tir
24
On
25
Tor
26
Fr
27
28
29
Ma
30
Tir
31
On
Kafe med kjøkken
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Møterom
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Várre lanjaid dás / Reserver lokale herLaster kalender...
- Tilgjengelig
 
- Reservert
 
- Avventer behandling
 
- Delvis reservert

Tid*:

Organisasjon/bedrift/privat*:

Organisasjonsnummer:

Navn*:

Epost*:

telefon*:

Reglement for utleie av Samisk Hus

 

Ev. beskjeder/merknader:

Praktisk info

Nøkkel hentes på Samisk Hus i åpningstiden. Det er leietakers ansvar at nøkkelhenting avtales innenfor åpningstidene til huset, ta kontakt på mail aili@samiskhus.no for å avtale hentetid.

Avbestilling må gjøres senest 48 timmer før booket tid. Hvis avbestilling skjer etter 48 timer før booket tid faktureres leiebeløpet i sin helhet.

Reglement for leie av Samisk Hus

 • Leietaker er ansvarlig for ro og orden etter vanlig husregler etter klokken 23.00.
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede.
 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokalet og utstyr som brukes i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Meld fra til post@samiskhus.no ved skader på inventar, knust service eller andre skader, senest dagen etter.
 • Røyking er ikke tillatt inne. 
 • Det er ikke lov til å flytte på kunst som er i lokalet eller ta ned bilder som henger på veggene, uten at dette er avtalt med daglig leder på forhand.
 • Ansvarlig leietaker må forsikre seg om at alle dører er låst og at alarmen er satt på når siste person forlater lokalet. 

Samisk hus sine retningslinjer ved arrangementer som har servering av alkohol eller salg av alkohol

Før man gir fra seg lokalet igjen: 

 • All medbrakt mat og drikkevarer, pynt og søppel skal fjernes. Det er ikke lov til å oppbevare alkohol på huset om dette ikke er avtalt på forhånd. Søppel skal kastes på søppelrommet i bakgården. 
 • Bord, stoler skal rengjøres, og  settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet.
 • Øvrig inventar, f.eks. høytalere og annet sceneutstyr, settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet.
 • Kjøkkenet ryddes og oppvaskmaskin tømmes og skrus av.
 • Sjekk at alle dørene er låst før du forlater bygget. Alarmen skrus på før du forlater lokalet.
 • Nøkkellevering skjer ved endt arrangement i den vite postkassen til venstre ved hovedinngangen, om ikke annet er avtalt.

Hvis lokalen ikke forlates i akseptabelt skikk kan Samisk Hus fakturere for kostader for rengjøring/rydding/skader.