Høsten 2024 tilbyr Samisk hus faget SAM – 1031 Samisk fra begynnernivå: Innføringskurs 1 – 20stp i samarbeid med UIT.

Undervisningen vil foregå digitalt på Zoom eller på Teams, i tillegg til én obligatorisk ettermiddagssamling på Samisk hus i uken. Undervisningen vil ha oppstart i uke 33. 

Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.I dette faget er det både skriftlig hjemmeeksamen og muntlig eksamen. 

Les mer om faget her: https://uit.no/utdanning/aktivt/emne/SAM-1031

For å melde deg på så sender du et motivasjonsbrev til kristine@samiskhus.no

I motivasjonbrevet ber vi deg om å svare på disse spørsmålene:

Fristen for å sende inn motivasjonsbrevet er 21.juni. Merk at det er begrenset antall plasser og at det kan bli fullt før. Om du får plass på kurset får du beskjed.

For å kunne ta eksamen i faget og få studiepoeng, må du søke opptak til enkeltemne ved UiT. Du kan søke opptak mellom 20. juli og 8. august 2024 via denne linken: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf

Kontakt: Kristine Ballari Kristine@samiskhus.no