Samisk Hus Oslo er en sosial og kulturell arena for alle samer i Oslo-regionen. Samisk Hus har fokus på videreføring av samisk språk, kultur og samfunnsliv i hovedstaden. Flere samiske organisasjoner har tilhold på huset, og sørger for å fylle programmet med samiske aktiviteter og innhold. Det avholdes jevnlige kurs, møter og kulturarrangementer i lokalene året gjennom.

I september 2017 åpner Samisk Hus i nye lokaler i Dronningensgate 8b, for å styrke synligheten av det samiske i byen. Dette er en stor satsning for at Samisk Hus skal oppfylle sitt potensiale som allment samisk kulturhus og kompetanseorgan i hovedstaden. Samisk Hus i Dronningensgate skal bli et moderne ansikt utad for samisk kultur, språk og identitet i Oslo.

Samisk Hus i Oslo drives av midler bevilget via Sametinget, Oslo Kommune og Kulturrådet. Alle prosjekter forutsetter egen finansiering. Huset drives i stor grad av frivillige krefter, basert på dugnadsånd, og ble i sin tid opprettet som et sted alle samer i Oslo kunne møtes og samarbeide. I 2011 begynte arbeidet med å bli et AS. I 2012 åpnet Samisk hus i nye lokaler på Schous Kulturbryggeri på Grünerløkka, etter å ha holdt til i Akersgata 34 i en årrekke. Flere ildsjeler skal ha takk for at Samisk Hus har overlevd, og for at byens samiske befolkning har hatt et kulturelt møtested siden 1980-tallet.

Samisk Hus er finansiert og støttet av Sametinget, Oslo kommune og Kulturrådet.

Eierstruktur

Samisk Hus eies av Sametinget (49%), samt tre lokale organisasjoner; Oslo Sámiid Searvi, Samisk Sosialdemokratisk Forening og Samefolkets Parti.

Styret 2021/2022

styret 2021-2022

Rune Fjellheim, Kari Helene Partapuoli, Mikkel Berg-Nordlie, Erle Bårdsdatter Sæther.

Ansatte

Daglig Leder / Språksenterleder
Aili Guttorm
aili@samiskhus.no
922 20 433

Medarbeider
Inger Persson 
inger@samiskhus.no
909 54 891