Buores boahtin / Velkommen til arrangementet: 
«1 år med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – erfaringer og håpstegn mellom sivilsamfunnsengasjement og forsoningspolitikk!»

Den 1. juni er det ett år siden Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (Sannhets- og forsoningskommisjonen) leverte sin rapport til Stortinget. Hva har skjedd, og hvor er vi på vei et snaut halvår før Stortingsbehandlingen?

Én observasjon er at spørsmålene har fått størst oppmerksomhet når sivilsamfunnet og politikkfeltet berører hverandre. For hva hadde Norge egentlig visst om overleveringen Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport uten den TV-sendte forestillingen «Norge lytter»? Eller hvordan hadde Norge oppfattet dybden av sannhets- og forsoningstematikken uten de sivile ulydighetsaksjonene utenfor OED (Fosen)? Og hvilken nytte er det i at Utdanningsforbundet og NTNU kommer med beklagelser eller at Den norske kirkes kirkemøte adresserer Stortinget?

Arrangementet samler et knippe sentrale aktører til en samtale om hvor vi er, og hvor vi er på vei. Samtalen innledes med et kort faglig foredrag om sannhets- og forsoningsprosessen i Norge ved spesialrådgiver i Den norske kirke/førsteamanuensis VID Tore Johnsen, som også leder samtalen.

Panelet: 
– Ida Helene Benonisen, Fosen-aktivist og slampoet
– Frank Jørstad, leder for Kventeateret og initiativtaker til «Norge lytter»
– Kirsti Bergstø, stortingspolitiker og initiativtaker til å nedsette en Sannhets- og forsoningskommisjon
– Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke

Program:
– Kl 17-17.45: Matservering: bidos (samisk kjøttsuppe)
– Kl 17.45-50: Kort velkommen v/prest Caroline Hauglid-Formo
– Kl 17.50-19.30: Kort innledende foredrag v/Tore Johnsen; slampoesi v/Ida Helene Benonisen og panelsamtale ledes av Tore Johnsen.
– Kl 19.30: Avslutning i kirkerommet: mini-konsert m/Kajsa Balto!

Arrangementet er gratis! NB! Inngang v/kapellet!

Arrangører: Samisk hus, VAKE – kirkelig ressurssenter, Freds- og forsoningskirken Trefoldighet.