Helsetreff for eldre samer i Oslo m. omegn er med på å gi eldre samer i Oslo tilrettelagte helse-og omsorgstjenester basert på samisk språk og kultur. Arenaen består i månedlige treffer som gir eldre samer informasjon om relevante helserelaterte tema, kulturelle innslag og det blir servert middagsmat. Og ikke minst er det sosialt. Disse treffene er med på å forebygge fysisk- og psykisk uhelse gjennom å redusere helserelaterte problem som følge av inaktivitet, ensomhet, isolasjon, depresjon o.likn. På den måten er helsetreffene et supplement til offentlige helse- og sosialtjenester og et virkemiddel for tilnærming av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen. Tiltaket medvirker til bedre helse både psykisk og fysisk, gir økt livskvalitet og dermed også større muligheter til å kunne bo hjemme lengre.

Dag og tid

Mer informasjon om treffens tema

25. mai kl 11:30
Politiets nettpatrulje

Politiets nettpatruljer er synlige og tilgjengelige på sosiale medier. De deler informasjon, tar imot tips, svarer på politifaglige spørsmål og utfører politiarbeid på nett.

De kommer til oss på Helsetreff for å informere om nettvett, svindel, hets og hva man kan gjøre hvis man blir utsatt for noe på nett.

4. mai kl 11:30
Fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

 

Du kan lese mer om fremtidsfullmakt hos Statsforvalteren

Egen fremtid – de som holdt foredraget. (Et privat AS som selger tjenester, men som også har mye informasjon på nettsiden om fremtidsfullmakt)

23. mars kl 14:30
Omvisning Deichman Bjørvika

Vi får omvisning av biblioteket Dechman Bjørvika, med fokus på de samiske innslagen på biblioteket.

21. mars kl 16:30
Samiske kulturminner i Alta – Kautokeinovassdraget

Lysbildeforedrag om samiske kulturminner som ble registrert fra Stilla i nord til Virdnejavri i sør i 1981 og i 1982. Foredraget vil i hovedsak dreie seg om det som skjedde i Alta etter sultestreiken og presentasjonen blir gjennomført av Hans Lennart Lindkjølen.

1. mars kl 11:30
Fallforebyggende trening

Vi får besøk av Vidar Munkvold fra Magnat Trening og han skal lære oss mer om fallforebyggende trening.

En av tre eldre over 65 år faller hvert år. Fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som er mest effektivt for å forebygge fall blant hjemmeboende eldre.

1. februari kl 11:30
Sametingets eldreråd
Sametingets eldreråd kommer och informerar om vad dem jobbar med, och vill höra från er vad som är viktigt för äldre i Oslo.
Med på träffen är också Tone Amundsen från Helse Nord. Tone är specialrådgiver och jobbar med specialisthelsetjenester for den samiske befolkningen.