Helsetreff for eldre samer i Oslo m. omegn er med på å gi eldre samer i Oslo tilrettelagte helse-og omsorgstjenester basert på samisk språk og kultur. Arenaen består i månedlige treffer som gir eldre samer informasjon om relevante helserelaterte tema, kulturelle innslag og det blir servert middagsmat. Og ikke minst er det sosialt. Disse treffene er med på å forebygge fysisk- og psykisk uhelse gjennom å redusere helserelaterte problem som følge av inaktivitet, ensomhet, isolasjon, depresjon o.likn. På den måten er helsetreffene et supplement til offentlige helse- og sosialtjenester og et virkemiddel for tilnærming av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen. Tiltaket medvirker til bedre helse både psykisk og fysisk, gir økt livskvalitet og dermed også større muligheter til å kunne bo hjemme lengre.

Dag og tid

Mer informasjon om treffens tema

Sommer avslutning for Helstreff 18 Juni.

 Tirsdag 18 Juni kl 11:30- 14:30 er det avslutning for Helstreff før sommeren. 

 

Det er påmeldningfrist  før 3 Juni. Send gjerne sms eller epost til Lena@samiskhus.no eller til telefon 909 54 891.

23. mai
Vekster i Sápmi

 

23. - 25. april
Tur til Røros

Tirsdag 23/4
Kl. 10:02 – Avreise Oslo S
Kl. 15:40 – Ankomst Røros
Kl. 18:00 – Middag på hotellet

Onsdag 24/4
Kl. 07:00 – 10:00 – Frokost
Kl. 09:30 – Avreise fra hotellet
Kl. ??:?? – Museumsbesøk
Kl. 13:00 – Møte og lunsj med røros seniora samer
Kl. 17:30 Avreise til Gallas
kl. 18:00 Middag på Gallas

Torsdag 25/4
Kl. 07:00 – 10:00 – Frokost
Kl. 11:30 Avreise fra hotellet
Kl. 12:12 Avreise Røros
Kl. 17:26 Ankomst Oslo S

20. mars kl.14:00
Nasjonalmuseum

Kuratoromvisning av Britta Marakatt-Labbas utstilling «Sylkvasse stign»

Påmelding til: lena@samiskhus.no

Oppmøte kl 13:45 på Nasjonalmuseet (Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo, ved Akerbrygge).

Gjennom et halvt århundre har Britta Marakatt-Labba (f. 1951 i Idivuoma, Sápmi) vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Utstillingen «Sylkvasse sting» er den hittil største utstillingen om hennes kunstnerskap som er laget, og viser blant annet tekstil, grafikk, installasjoner og skulptur fra den omfattende virksomheten.

 

27. februar kl 11:30 (11:00)
SANKS
Program for dagen:
11:00 Samisk språkstund, for dem som vill snakke samisk.
11:30 Kaffe og sosialt samvær
12:00 Foredrag – SANKS
13:00 Lunsj, 100 kr/pers.

Elisabeth Gerhardsen fra SANKS Oslo kommer till oss.
SANKS Oslo

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr kulturtilpasset behandling for den samiske befolkingen.

 

18. januar kl 11:30 (11:00)
Kultur og kommunikasjon
Program for dagen:
11:00 Samisk språkstund, for dem som vill snakke samisk.
11:30 Kaffe og sosialt samvær
12:00 Foredrag – Kultur og kommunikasjon
13:00 Lunsj, 100 kr/pers.
 
Cecilie Kolflaath Larsen, psykolog på Nasjonalt Samisk kompetansesenter, kommer og holder foredrag om kultur og kommunikasjon.
 

Nasjonalt Samisk kompetansesenter

Cecilie Kolflaath Larsen er utdannet psykolog ved universitetet i Trondheim.

Hun har bakgrunn fra volds-, traume- og minoritetsfeltet. Hun har jobbet i Kina, ved Alternativ til vold, i Van der Weele AS og i spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt i familievernet. Hun har solid kompetanse innen minoritetsarbeid, voldsarbeid og traumearbeid.

Hun har betydelig erfaring med utredning, behandling, veiledning, undervisning, fagutvikling, samt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Av faglige interesseområder har hun bl.a. vært spesielt strukturell vold og effekten av dette på menneskers psykologi, interkulturell psykologi og hvordan sikre likeverdige tjenester og hindre utenforskap, marginalisering og nåtidige overgrep mot minoriteter.

14. desember kl 11:30 (11:00)
Samisk språk og juleavslutning
Patricia Fjellgren kommer på träffen och ska prata om samisk språk. Patricia jobbar som samisk kurs- och aktivitetssamordnare i Östersund kommun och hon är också ledamot i den svenska Sanningskommissionen för det samisk folket.
 
Efter föredraget går vi till SALT för att som julavslutning 🎅 ta lunchen vid bålpannorna där. Klä er efter väder – vi sitter ute vid bålet och äter (varma kläder och skor, som tål röklukt) . Det blir serverat en Reinsdyrgryte.
Vi spanderer maten, men dricka måste ni köpa själva.
 
Påmelding senest söndag 10 desember till inger@samiskhus.no
Max antal: 20 st («faste» Helsetreffdeltakere prioriteres)
 
Sist vi hade Helsetreff och mötte Sametinget framkom det önskningar om en samiskspråklig arena där de som vill prata samiska kan göra det. Jag tänkte att de som vill kan komma kl 11:00 så kan de ha en samiskspråklig stund (upp till 1 timme) innan Patricias föredrag börjar.
 

Bild fra SALT sin nettside: https://www.salted.no/

15. November
Sametingets Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite

Sametingets Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite kommer till oss och vill träffa er seniora samer i Oslo 🙂 De vill höra om er situation, behov, önskningar etc., och få innspill till Sametingets eldrestrategi som kommer före jul.

23. oktober kl 10:30
Hørsel

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark kommer og holder en fagdag om hørsel.

Program
10.30 – 11.00 Kaffe og sosialt samvær
11. 00 – 11. 10 Velkommen!
11.10 – 11. 30 Innlegg om prosjektet «Samiske voksne med hørselstap»
USHT samisk v/Prosjektleder Anne Grete Fløysvik Balto

11.30 – 12.00 Innlegg om «Hørselstap og hørselsrehabilitering»Lovisenberg Diakonale Sykehus v/Forsker Jorunn Solheim

12.00 – 13.00 Dialog og spørsmålsrunde

15. juni kl 12:00
Sommeravslutting
Sted: Sognsvann (100 meter fra parkeringen, ikke ulendt terreng)
Tema: Lavvo, tilberedt mat og historier
 
Ansvarlig for treffen er Per Nymo. Aili Guttorm og Kristine Ballari fra Samisk Hus blir også med.
25. mai kl 11:30
Politiets nettpatrulje

Politiets nettpatruljer er synlige og tilgjengelige på sosiale medier. De deler informasjon, tar imot tips, svarer på politifaglige spørsmål og utfører politiarbeid på nett.

De kommer til oss på Helsetreff for å informere om nettvett, svindel, hets og hva man kan gjøre hvis man blir utsatt for noe på nett.

4. mai kl 11:30
Fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

 

Du kan lese mer om fremtidsfullmakt hos Statsforvalteren

Egen fremtid – de som holdt foredraget. (Et privat AS som selger tjenester, men som også har mye informasjon på nettsiden om fremtidsfullmakt)

23. mars kl 14:30
Omvisning Deichman Bjørvika

Vi får omvisning av biblioteket Dechman Bjørvika, med fokus på de samiske innslagen på biblioteket.

21. mars kl 16:30
Samiske kulturminner i Alta – Kautokeinovassdraget

Lysbildeforedrag om samiske kulturminner som ble registrert fra Stilla i nord til Virdnejavri i sør i 1981 og i 1982. Foredraget vil i hovedsak dreie seg om det som skjedde i Alta etter sultestreiken og presentasjonen blir gjennomført av Hans Lennart Lindkjølen.

1. mars kl 11:30
Fallforebyggende trening

Vi får besøk av Vidar Munkvold fra Magnat Trening og han skal lære oss mer om fallforebyggende trening.

En av tre eldre over 65 år faller hvert år. Fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som er mest effektivt for å forebygge fall blant hjemmeboende eldre.

1. februari kl 11:30
Sametingets eldreråd
Sametingets eldreråd kommer och informerar om vad dem jobbar med, och vill höra från er vad som är viktigt för äldre i Oslo.
Med på träffen är också Tone Amundsen från Helse Nord. Tone är specialrådgiver och jobbar med specialisthelsetjenester for den samiske befolkningen.
15. juni kl 12:00
Sommeravslutting
Sted: Sognsvann (100 meter fra parkeringen, ikke ulendt terreng)
Tema: Lavvo, tilberedt mat og historier
 
Ansvarlig for treffen er Per Nymo. Aili Guttorm og Kristine Ballari fra Samisk Hus blir også med.
25. mai kl 11:30
Politiets nettpatrulje

Politiets nettpatruljer er synlige og tilgjengelige på sosiale medier. De deler informasjon, tar imot tips, svarer på politifaglige spørsmål og utfører politiarbeid på nett.

De kommer til oss på Helsetreff for å informere om nettvett, svindel, hets og hva man kan gjøre hvis man blir utsatt for noe på nett.

4. mai kl 11:30
Fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

 

Du kan lese mer om fremtidsfullmakt hos Statsforvalteren

Egen fremtid – de som holdt foredraget. (Et privat AS som selger tjenester, men som også har mye informasjon på nettsiden om fremtidsfullmakt)

23. mars kl 14:30
Omvisning Deichman Bjørvika

Vi får omvisning av biblioteket Dechman Bjørvika, med fokus på de samiske innslagen på biblioteket.

21. mars kl 16:30
Samiske kulturminner i Alta – Kautokeinovassdraget

Lysbildeforedrag om samiske kulturminner som ble registrert fra Stilla i nord til Virdnejavri i sør i 1981 og i 1982. Foredraget vil i hovedsak dreie seg om det som skjedde i Alta etter sultestreiken og presentasjonen blir gjennomført av Hans Lennart Lindkjølen.

1. mars kl 11:30
Fallforebyggende trening

Vi får besøk av Vidar Munkvold fra Magnat Trening og han skal lære oss mer om fallforebyggende trening.

En av tre eldre over 65 år faller hvert år. Fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som er mest effektivt for å forebygge fall blant hjemmeboende eldre.

1. februari kl 11:30
Sametingets eldreråd
Sametingets eldreråd kommer och informerar om vad dem jobbar med, och vill höra från er vad som är viktigt för äldre i Oslo.
Med på träffen är också Tone Amundsen från Helse Nord. Tone är specialrådgiver och jobbar med specialisthelsetjenester for den samiske befolkningen.

Helsetreff 23 Mai på Samisk hus kl 11.

Torsdag 23 Mai er vi så heldig som får besøk av Eva og Iulie som skal fortelle oss om «Vekster i Sápmi». 

Helstreff er fra kl 11-14. Vel møtt!