Trenger du kontorplass for kortere eller lengre tid? Samisk Hus har plasser i kontorfelleskap til utleie

5 st. kontorplasser i felleskap i separat lokale på innergård. 2 plasser ledig. Samiske bedrifter/organisasjoner vil bli prioritert.

Det er mulighet for både korttid (minst en uke) og langtidsleie. Leietaker vil få fast kontorplass i lokalet med eget låsbart skap og muligheten til å bruke møteormmet inne på Samisk Hus. For pristilbud, spørsmål eller booking ta kontakt på aili@samiskhus.no