Informasjon om brukergruppene som er tilknyttet huset 

Oslo Sámiid Searvi 

Oslove Sámiid Duodji 

Oslove Noereh 

Oslove Juoigansiida 

Samisk foreldrenettverk 

Oslo Samiid Searvi 

Samefolkets parti 

Finnmarkspensjonistene