1. Leietaker er ansvarlig for ro og orden etter vanlig husregler etter klokken 23.00.
  2. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede.
  3. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokalet og utstyr som brukes i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Leietaker skal straks melde eventuell skade til utleier. 
  4. Alkoholservering er kun tillatt ved sluttede private selskaper. All salg alkohol er forbud på huset. 
  5. Leietaker plikter seg til å ha en som er «ansvarlig vertskap» på sitt arrangement for uønskede hendelser og henge opp en infoplakat på sitt arrangement med kontaktinfo om hvem som kan kontaktes ved henvendelser. Plakaten på inneholde arrangørnavn, kontaktperson og telefonnummer. 
  6. Røyking er ikke tillatt inne. 
  7. Ansvarlig leietaker må forsikre seg om at alle dører er låst og at alarmen er satt på når siste person forlater lokalet. 

 

Før man gir fra seg lokalet igjen: 

  • All medbrakt mat og drikkevarer, pynt og søppel skal fjernes. Det er ikke lov til å oppbevare alkohol på huset om dette ikke er avtalt på forhånd. Søppel skal kastes på søppelrommet i bakgården. 
  • Bord, stoler og øvrig inventar skal settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet. 
  • Bord og stoler skal rengjøres, oppvaskmaskin tømmes og skrus av. 
  • Eventuelt knust service eller andre skader skal meldes utleier skriftlig innen kl. 13. påfølgende dag til post@samiskhus.no