• Leietaker er ansvarlig for ro og orden etter vanlig husregler etter klokken 23.00.
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede.
 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokalet og utstyr som brukes i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Meld fra til post@samiskhus.no ved skader på inventar, knust service eller andre skader, senest dagen etter.
 • Røyking er ikke tillatt inne. 
 • Det er ikke lov til å flytte på kunst som er i lokalet eller ta ned bilder som henger på veggene, uten at dette er avtalt med daglig leder på forhand.
 • Ansvarlig leietaker må forsikre seg om at alle dører er låst og at alarmen er satt på når siste person forlater lokalet. 

 

Samisk hus sine retningslinjer ved arrangementer som har servering av alkohol eller salg av alkohol

 

Før man gir fra seg lokalet igjen: 

 • All medbrakt mat og drikkevarer, pynt og søppel skal fjernes. Det er ikke lov til å oppbevare alkohol på huset om dette ikke er avtalt på forhånd. Søppel skal kastes på søppelrommet i bakgården. 
 • Bord, stoler skal rengjøres, og  settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet.
 • Øvrig inventar, f.eks. høytalere og annet sceneutstyr, settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet.
 • Kjøkkenet ryddes og oppvaskmaskin tømmes og skrus av.
 • Sjekk at alle dørene er låst før du forlater bygget. Alarmen skrus på før du forlater lokalet.
 • Nøkkellevering skjer ved endt arrangement i den vite postkassen til venstre ved hovedinngangen, om ikke annet er avtalt.

 

Hvis lokalen ikke forlates i akseptabelt skikk kan Samisk Hus fakturere for kostader for rengjøring/rydding/skader.