PERSONVERNERKLÆRING FOR SAMISK HUS OSLO AS 1. BEHANDLINGSANSVARLIG Aili Guttorm er på vegne av Samisk Hus Oslo AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 2. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. 3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.kursadministratjon,påmelding/deltagelse i aktiviteter. 4. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 5. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. 6. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. 8. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 9. PERSONVERNOMBUD 10. INFORMASJONSSIKKERHET Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. KONTAKTINFORMASJON Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post@samiskhus.no Samisk Hus Oslo AS Dronningens gate 8 b 0151 OSLO