Dárbbahat go kánttorsaji oanehit dehe guhkit áigái? Sámi Viesus leat sajit láigohit oktasaš kantuvrras.

Trenger du kontorplass for kortere eller lengre tid? Samisk Hus har plasser i kontorfelleskap til utleie

kánttorsaji sierra lanjas dálusisšiljus. saji láigumassii. Sámi fitnodagat/searvvit vuoruhuvvojit.

Vejolašvuohta sihke oanehit (unnimustá vahku) ja guhkit áigái láigohit. Láigoheaddji oažžu fásta saji iežas fásta lássaskábiin ja vejolašvuođa geavahit Sámi viesu čoahkkinlanja. 

Hadde- ja eará gažaldagat ja várren meilla bokte: aili@samiskhus.no

5 st. kontorplasser i felleskap i separat lokale på innergård. 3 plasser ledig. Samiske bedrifter/organisasjoner vil bli prioritert.

Det er mulighet for både korttid (minst en uke) og langtidsleie. Leietaker vil få fast kontorplass i lokalet med eget låsbart skap og muligheten til å bruke møteormmet inne på Samisk Hus. 

For pristilbud, spørsmål eller booking ta kontakt på aili@samiskhus.no