Kontakt

Leder:

    Audun Lona

    402 81 289

 

Lærer nordsamisk:

    Lars Nils Gaup

 

 

Samisk språksenter på Facebook

 

 

Bakgrunn for sprÄksentretDet nye Samiske språksenteret i Samisk Hus Oslo skal ha følgende hovedoppgaver:

  • Styrke bruken av og interessen for samisk språk i hovedstaden - Etablere en samisk språkarena og møteplass i Oslo

  • Tilby samiskopplæring til barn, ungdom og voksne  - språkkurs - språkkafeer, språkbad og andre aktiviteter og tiltak for å styrke språket

  • Oversette og tolke - For kommune, andre institusjoner, foreninger og lag

  • Prosjektarbeid - Vurderes fortløpende

Aktiviteter

Kurs i sørsamisk

Vi er klare til å sette i gang med et kurs i sørsamisk. Foreløpige kursdager blir 13. og 14. 27. og 28. oktober og 10. og 11. november. Kursen blir avholdt på Samisk hus her i Oslo. Vi vil komme tilbake med nærmere opplegg for kurset i løpet av neste uke.

PÅMELDING snarest mulig til audun@samiskhus.no

Språksentret har nå et pågående kurs Dávvin 1 som et pilotprosjekt i samarbeide med Folkeuniversitetet

Nærmere opplysninger om dette kurset finner du her.  Vi tar sikte på å arrangere kvelder der deltakerne kan komme sammen for å besvare oppgaver, snakke sammen eller for å få veiledning.

Vi vil fortsette med kurs i Dávvin-serien i 2019.

Vi vil arrangere språkkafeer i løpet av høsten og vinteren. Her er det meningen at man skal hente inn lærere i forskjellige emner som skal holde innledning om f.eks navneskikker, terminologi i forskjellige fag, humor, samisk mytologi etc.
Disse samlingene vil foregå i vår kafédel og vil være i en løs og ledig form.  

Informasjon om disse arrangementene vil bli publisert etter hvert, både her inne og på Facebook.

Nettressurser

Norsk/samisk nettordbok 

Samisk grammatikk

Samisk tastatur Windows (under utarbeiding)

Samisk tastatur for MAC