Kontakt

Leder:

    Audun Lona

    402 81 289

 

Lærer nordsamisk:

    Lars Nils Gaup


Válddan giellan ruovttuluotta

Jane Juuso

 

 

Samisk språksenter på Facebook

 

 

Bakgrunn for sprÄksentretDet nye Samiske språksenteret i Samisk Hus Oslo skal ha følgende hovedoppgaver:

  • Styrke bruken av og interessen for samisk språk i hovedstaden - Etablere en samisk språkarena og møteplass i Oslo

  • Tilby samiskopplæring til barn, ungdom og voksne  - språkkurs - språkkafeer, språkbad og andre aktiviteter og tiltak for å styrke språket

  • Oversette og tolke - For kommune, andre institusjoner, foreninger og lag

  • Prosjektarbeid - Vurderes fortløpende

Aktiviteter

 

Språksentret har nå et pågående kurs - SAM-1031.  
Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. 20 stp. Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. 20 stp. Emnebeskrivelse. Dette kurset krever ingen forkunnskaper, men du bør følge undervisning i en gruppe eller ha noen å øve sammen med. I læringsstien viser vi også til tekster og bilder i Eira & Gaup: Ánin dánin – mu lohkangirji. Davvi Girji os 2008. Det er også lydfiler med utgangspunkt i denne boka. Muntlig og skriftlig eksamen.

VÁLDDÁN GIELLAN RUOVTTOLUOTTA
Giellakursa dutnje gii
• máhtát oalle ollu sámegiela, muhto it hála
• áddet sámegiela oalle bures
• háliidat hállagoahtit sámegiela

TAR SPRÅKET MITT TILBAKE
Dette språkkurset passer deg som;
• kan ganske mye samisk, men som ikke snakker språket
• forstår samisk ganske godt
• ønsker å snakke samisk i flere sammenhenger

Nå er vi klare til oppstart av kurset.
Første kursdag blir den 27.mars kl.16.00 på Samisk hus i Dronningens gate 8B.

De som har meldt seg på er tilskrevet med kursplan og datoer for kurset.Vi vil arrangere språkkafeer i løpet av høsten og vinteren. Her er det meningen at man skal hente inn lærere i forskjellige emner som skal holde innledning om f.eks navneskikker, terminologi i forskjellige fag, humor, samisk mytologi etc.
Disse samlingene vil foregå i vår kafédel og vil være i en løs og ledig form.  

Informasjon om disse arrangementene vil bli publisert etter hvert, både her inne og på Facebook.

Nettressurser