Kurset er fullt 

Oslo giellaguovddaš starter opp mulig nett-og samlingsbasert nybegynnerkurs SAM-1034 i nordsamisk. Dette kurset krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel om man kan litt samisk fra før.

Kursets varighet: Januar – desember 2023 – 60 timer, 30 ganger * 2 timer 

Kursnavn: SAM-1034 

Oppstart: Lørdag 28. januar 
Begrenset antall plasser 

Første fysiske samling arrangeres på samisk hus lørdag 28 og søndag 29. januar kl 10 – 16. 

Undervisning oddetallsuker tirsdager kl 18:00 – 20:00 digitalt (kan følges fra Samisk Hus)

Studenten skal kunne: 

    • Forstå enkle tekster skrevet for nybegynnere 

    • Kan uttrykke seg muntlig i generelle temaer som omfatter dagliglivet, men også mer spesifikke temaer som framkommer i pensum 

    • Forstår muntlig tale om dagligdagse temaer 

    • Kan følge tråden i stadig mer krevende muntlige framstillinger 

    • Høre forskjell på og forstå ulike nordsamiske dialekter 

Kurset tilbys i form av nettbasert undervisning, 3 samlinger våren 2023 og 3 samlinger høst 2023, på Samisk Hus i Oslo. Kursdeltakerne må arbeide regelmessig på egenhånd og/eller i grupper med lytting og lesing av tekst, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. 

Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. 

Kurset arrangeres i samarbeid med UIT Norges arktiske Universitet, slik at det er mulighet å ta eksamen ved UiT. Derfor du ønsker å ta UIT-eksamen, og få tildelt studiepoeng, må du være tatt opp som student ved UiT Norges arktiske universitet. Du søker lokalt opptak til enkeltemne, bachelor (9199 enkeltemner, ikke realfag). Ved semesterstart må du betalte semesteravgift og undervisning og eksamensmelde deg i SAm-1034. Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1. juni 2023.

OBS: Kurset er fullt