Vi søker en engasjert person til å lede samisk språksenter i Oslo. Stillingen er en fast 60% stilling med
muligheter for økning i stillingsprosent.

Ansvar og arbeidsoppgaver for leder for språksenteret:
 Lede språksenteret
 Starte opp og arrangere språkopplæring
 Har ansvar for utvikling og gjennomføring av språkaktiviteter
 Utstrakt samarbeid med læresteder/ institusjoner med samisk undervisning
 Tilrettelegge for godt språkmiljø
 Ta initiativ og søke om midler for gjennomføring av språk opplæring/prosjekter


Kvalifikasjonskrav til leder for språksenteret:
 Det er et absolutt krav at leder av Samisk språksenter snakker og skriver samisk (sør-,
lule- eller nord samisk)
 Relevant høyere utdanning, minimum 3-årig høyskole / universitet. Relevant
arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 God kjennskap til samisk kultur og samfunnsliv

Vi vil vektlegge:
 Samisk språkkunnskaper
 Personlig egnethet
 Lyst og interesse for å jobbe for å det samiske
 Evne til stor grad av fleksibilitet
 Evne til å tenke helhetlig og nytenkende
 Evne til å stimulere og motivere
 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner


Vi kan tilby:
 Faste stilling
 Lønn etter avtale
 6 måneders prøvetid
 Trivelig arbeidsmiljø
 Arbeidsstedet vil være på Samisk hus
 Fleksibel arbeidstid
 Muligheter for økning i stillingsprosent som for eksempel lærer på språksentret

Tiltredelse, Snarest, eller etter avtale.
For stillingen kreves politiattest før tiltredelse
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kontorsted vil være Samisk hus Oslo
Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju. Det bes om at søker
oppgir to referanser ved søknad.
Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.
Ved forespørsel fremvises vitnemål og attester.
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om stillingen.


Søknadsfrist: 28.11.2022
Kontaktpersoner:
Daglig leder Aili Guttorm. Tlf + 47 4922 20 433, e-post: aili@samiskhus.no , eller styreleder Rune
Fjellheim tlf.: +47 91 00 93 20, e-post: rune@fjellheim.tv
Søknad med CV sendes til aili@samiskhus.no