Vi søker en engasjert person som kan være med å videreutvikle helsetreffene for samiske eldre i Oslo. Vi tilbyr en spennende stilling med mulighet til å styre sin egen arbeidsdag. Det er en midlertidig 50 % stilling frem til 31.12.2024. 

Stillingen går ut på å planlegge treffene, markedsføre, gjennomføring og rapportering. Det er ønskelig at koordinator ved samisk hus kan bidra i referansegrupper og samtaler om helsespørsmål. 

Kvalifikasjoner: 

 • Det er en fordel om søker snakker og skriver samisk, men ikke et krav
 • Relevant høyere utdanning, minimum 3-årig høyskole/universitet. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God kjennskap til samisk kultur og samfunnsliv 
 • Lyst og interesse for å jobbe for det samiske 
 • Evne til stor grad av fleksibilitet
 • Evne til å tenke helhetlig og nytenkende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr: 

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling  
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale 
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Kontorer hos Samisk Hus Oslo 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Oppstart snarest mulig etter avtale. 

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder: Aili Guttorm på 922 20 433, aili@samiskhus.no eller styreleder Rune Fjellheim rune@fjellheim.tv 

Søknad sendes til aili@samiskhus.no  

Søknadsfrist:  24. januar 2024

Om helsetreff:

Helsetreff for eldre samer i Oslo m. omegn er med på å gi eldre samer i Oslo tilrettelagte helse-og omsorgstjenester basert på samisk språk og kultur. Arenaen består i månedlige treffer som gir eldre samer informasjon om relevante helserelaterte tema, kulturelle innslag og felles måltid. Og ikke minst er det sosialt. Disse treffene er med på å forebygge fysisk- og psykisk uhelse gjennom å redusere helserelaterte problem som følge av inaktivitet, ensomhet, isolasjon, depresjon o.likn. På den måten er helsetreffene et supplement til offentlige helse- og sosialtjenester og et virkemiddel for tilnærming av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen. Tiltaket medvirker til bedre helse både psykisk og fysisk, gir økt livskvalitet og dermed også større muligheter til å kunne bo hjemme lengre.