Ordføreren inviterer til frokost på Oslo rådhus 6.februar kl 11. Billettene til frokosten blir lagt ut mandag 15.januar kl 18.00. Påmeldingen skjer gjennom en digital link som blir lagt ut på våre hjemmesider og Facebook side. Som tidligere år har vi begrenset antall billetter og vi kan dessverre ikke garantere at alle får plass.