Háliidat go oahppat eanet sámegiela? 2024 giđa fállá UiT guokte joatkkakurssa sámegielas:

SAM-2031 (gielladieđa 15 čuoggá): https://uit.no/utdanning/emner/emne/822882/sam-2031

ja  SAM-2131 (girjjálašvuohta/kulturdiehtu 15 čuoggá):  https://uit.no/utdanning/emner/emne/822880/sam-2131

Oahpahus lágiduvvo UiT Romssa campusis golmma geardde vahkus. Lea vejolaš čuovvut oahpahusa neahta bokte jus studeanttain lea doarjja giellaguovddážis – váldde oktavuođa Oslo giellaguovddážiin. Ovdamáhttun ávžžuhuvvo sámegiela vierisgiela jahkeovttadat dahje sámegiella nubbingiellan joatkkaskuvllas. 

Ohcanáigemearri lea juovlamánu 1. beaivvi 2023, ja don ozat báikkálaš sisaváldima UiT neahttasiidduin: https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#kapittel_711477 (ohcankoda lea ‘9199 – Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.’) Ohcanportála lea rabas 1.11.23-1.12.23.

Dárbbašat go nannet giellaoahpa ovdal go kurssat álget? Iskka dán neahttasiiddus: https://kursa.oahpa.no/ , ja loga fal sámegiel mediaid ja girjjálašvuođa.

*************************************************

Ønsker du å lære deg bedre nordsamisk? Våren 2024 tilbyr UiT to videregående samiskkurs:

SAM-2031 Nordsamisk som fremmedspråk: videregående språkkurs – 15 stp: https://uit.no/utdanning/emner/emne/822882/sam-2031

og SAM-2131: Nordsamisk som fremmedspråk: nordsamisk litteratur/kulturkunnskap – 15 stp:  https://uit.no/utdanning/emner/emne/822880/sam-2131

Undervisningen gis ved UiT campus Tromsø tre dager i uka. Det er mulig å følge undervisningen via nett dersom studenten har støtte fra et samisk språksenter – ta kontakt med Oslo samiske språksenter. Anbefalte forkunnskaper tilsvarende årsenhet i nordsamisk som fremmedspråk, eller samisk som andrespråk på videregående skole. 

Søknadsfrist er 1. desember 2023, og du søker lokalt opptak på UiTs nettsider: https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#kapittel_711477  (Søknadskode 9199 – Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.). Søknadsportalen er åpen mellom 1.11.23 og 1.12.23.

Trenger du å friske opp kunnskapene dine før kursene starter? Sjekk denne nettsiden: https://kursa.oahpa.no/ og les samiske media/litteratur.