Førstkommende tirsdag 23. august er det to folkemøter på Samisk Hus Oslo

Folkemøte: Helse/ omsorgstjenester til samiske eldre i Oslo, klokken: 15:00 – 16:15

Temaet vil være helsetjenester til samiske eldre i Oslo.

Oslo kommune vil blant annet presentere prosjektet « Dronning Ingrids Hage», og vil gjerne ha innspill fra samisk befolkning i Oslo.

Folkemøte: Samisk stedsnavn på Oslo,

klokken: 18:00 – 19:30

På folkemøtet vil organisasjonene redegjøre for forslaget til stedsnavn, samt stedsnavnets historie ved Mikkel Berg-Nordlie. I tillegg ønsker vi innspill fra den samiske befolkningen i Oslo, samt orientere om den pågående konsultasjonsprosessen.