Tisdag 15 november kl 10:00 – 12:00 arrangerer Samisk Hus åpent informasjonsmøte om demenslandsbyen Dronning Ingrids hage. Inger-Lise Kjos fra Sykehjemmsetaten, Oslo kommune kommer og informerer.

Hagebyen Dronning Ingrids hage på Tøyen, er et nytt bokonsept for personer som har demens. Hagebyen skal etter planen være klar for innflytting i april 2023. Personer som har en demensdiagnose og har behov for heldøgns omsorg, kan få plass i Dronning Ingrids hage hvis de vil ha nytte og glede av en slik boform og de ulike fasilitetene i hagebyen.

Dronning Ingrids hage skal ha en avdeling med samisk perspektiv for samer i Oslo med omegn.

Alle intresserte er velkommen; speciellt eldre og pårørende til eldre.