Rabattkategorien kommer opp ved bruk av passordet SAMISKHUS1021 

NB! Promokoden må skrives inn først for at billetten skal bli synlig. 
Lenke til billettsalget: https://kirkemusikkfestivalen.ticketco.events/no/nb/m/e/oktan_av_georg_buljo

Samisk verk om fellesskap for Det Norske Jentekor

Georg Buljos nye verk OKTAN belyser det å være menneske i et fellesskap. I den samiske tradisjonelle levemåten bruker man ordet siida om hvordan man organiserer storfamilien bestående av familier som samarbeider om næring. Et annet sosialt aspekt ligger i begrepet verdde. En verdde er en god hjelper, en ekstra god venn som bidrar med arbeid og støtte ved behov, uten å være en del av familien. Funksjonen er gjensidig og går begge veier. Disse sosiale aspektene vil bringes inn i det musikalske som sosiale referanser til samhold og menneskelig gjensidig avhengighet. Georg Buljo har skrevet musikk og tekst for Det Norske Jentekor basert på samiske tradisjoner med musikalske virkemidler fra joiketradisjonen. Koret skal ikke joike, men musikken har elementer fra joiken. Verket veksler mellom kor a cappella, partier hvor koret er i fokus med musikerne i bakgrunnen og partier der Buljo og musikerne vil være i fokus og koret akkompagnerer. Det tekstlige materialet i OKTAN bygger på prinsippene fra dájahus, ordene i den tradisjonelle joiken. Det brukes få ord, korte eller halve setninger, slik joikens tradisjon er.

Det Norske Jentekor er et av landets fremste kor tuftet på stolte tradisjoner på et høyt kunstnerisk nivå. De talentfulle sangerne er håndplukket fra hele østlandsområdet og tas opp etter omfattende opptaksprøver. Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, som ble etablert i 1947. Koret er og har vært en sterk institusjon i norsk kulturliv, og har fostret en rekke store sangere, musikere og artister.

Under ledelse av dirigent Anne Karin Sundal-Ask har koret hatt en rivende utvikling hvor ingen oppgave har virket å være for stor. Særlig har dette gitt seg utrykk i en mengde urfremføringer av noen av vår tids fremste komponister. Det er mer enn imponerende hvilke resultater dette har gitt. Det er også gledelig at det som i dette tilfelle gjøres aktive grep for at koret og barna gjøres mer kjent med den samiske levemåte og kulturarv. En kulturarv som gjennom historien ikke har fått den oppmerksomhet og respekt den burde hatt.