Om kurset

VÁLDDÁN GIELLAN RUOVTTOLUOTTA
Giellakursa dutnje gii
• máhtát oalle ollu sámegiela, muhto it hála
• áddet sámegiela oalle bures
• háliidat hállagoahtit sámegiela

TAR SPRÅKET MITT TILBAKE
Dette språkkurset passer deg som;
• kan ganske mye samisk, men som ikke snakker språket
• forstår samisk ganske godt
• ønsker å snakke samisk i flere sammenhenger

Nå er vi klare til oppstart av kurset.
Første kursdag blir den 27.mars kl.16.00 på Samisk hus i Dronningens gate 8B.

De som har meldt seg på er tilskrevet med kursplan og datoer for kurset.