Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Om kurset

Samiskkurs lavere mellomnivå - Davvin 3

Davvin kursene er en serie på fire lærebøker med CD, som til sammen gir deg kjennskap til nordsamisk språk og kultur. Davvin 3 bygger på forkunnskaper tilsvarende Davvin 1-2.

Du får tilbakebetalt kursavgiften når du har fullført kurset.

Dette lærer du

På Davvin 3 utvider du ordforrådet ditt ytterligere og lærer nyttige uttrykk. I tillegg lærer du om ulike verbformer (infinitiv og perfektum) og bruk av entall og flertall, slik at du kan uttrykke deg mer presist.

Du lærer også

  • om samisk presse og radio
  • hva de forskjellige delene av kroppen heter
  • om samiske matskikker
  • om samenes skolehistorie i Norge
  • om land og folk
  • om utviklingen av reindriften
  • å kunne skrive enkle setninger på samisk hverdagsspråk

Du får også øvelse i å forstå talt samisk

Hvem er kurset for

Kurset er beregnet på deg som ønsker å forstå, snakke og skrive samisk hverdagsspråk, og som kan noe samisk fra før.

Gjennomføring

Davvin 3 kurset består av lærebok og lyd-del (CD-er) som gjengir samtaler og presenterer ulike temaer fra læreboka. Hver lærebok har 12-13 kapitler med tekst, kommentarer, lytteøvelser og skriftlige øvingsoppgaver som du sender inn for retting og kommentarer.

Du bestemmer selv hvor fort du vil gå fram, men vi anbefaler at du bruker maks et år per kurs. Vi vil anslå arbeidsinnsatsen til å være en dag, kanskje to, på hver av de fem studieenhetene. Du kan også gjennomføre kurset sammen med andre i en gruppe.

NB! Kursavgiften blir refundert etter at du har fullført kurset – det er en statsstøtteordning som gjør det slik. Når læreren har rettet den siste besvarelsen din, får du kursbevis og litt seinere får du kursavgiften refundert av oss.

Kurset blir altså gratis dersom du fullfører.

Lærere

Oppgavesvarene dine blir rettet og kommentert av en svært dyktig språklærer