Påmelding

For påmelding følg linken under:

Om Kurset

Dette lærer du

Allerede etter Davvin 1 vil du kunne snakke litt samisk. Du lærer du blant annet:

  • å fortelle hva du heter
  • å si hvor du bor
  • å fortelle hva du arbeider med
  • å stille enkle spørsmål som å spørre om veien eller å bestille noe å spise og drikke
  • å kunne skrive enkle setninger på samisk hverdagsspråk

Du får også øvelse i å forstå talt samisk

Hvem er kurset for

Kurset er beregnet på deg som ønsker å forstå, snakke og skrive samisk hverdagsspråk,  

enten du er norsktalende same som vil gjenopplive kunnskapen om ditt opprinnelige morsmål,  at du ser du  vil ha nytte av å kunne samisk på grunn av jobben eller at du rett og slett er interessert i å lære om nordsamisk språk og kultur.

Gjennomføring

Davvin 1 kurset består av lærebok og lyd-del (CD-er) som gjengir samtaler og presenterer ulike temaer fra læreboka. Hver lærebok har 12-13 kapitler med tekst, kommentarer, lytteøvelser og skriftlige øvingsoppgaver som du sender inn for retting og kommentarer.

Du bestemmer selv hvor fort du vil gå fram, men vi anbefaler at du bruker maks et år per kurs. Vi vil anslå arbeidsinnsatsen til å være en dag, kanskje to, på hver av de fem studieenhetene. Du kan også gjennomføre kurset sammen med andre i en gruppe.

NB! Kursavgiften blir refundert etter at du har fullført kurset – det er en statsstøtteordning som gjør det slik. Når læreren har rettet den siste besvarelsen din, får du kursbevis og litt seinere får du kursavgiften refundert av oss. Kurset blir altså gratis dersom du fullfører.

Vi tar sikte på å arrangere kvelder der deltakerne kan komme sammen for å besvare oppgaver, snakke sammen eller for å få veiledning.

Lærere

Oppgavesvarene dine blir rettet og kommentert av en svært dyktig språklærer.

Samlinger - foreløpige datoer

Mrk. dersom ingen andre tidspunkter er avtalt så er det samling fra 10.00-16.00 på lørdager og 10.00-14.00 på søndager.

Samling Dato       Innhold                                                                      Sted
1

08.09.18

09.09.18

Samisk hus Oslo

2

22.09.18

23.09.18

Samisk hus Oslo
3

06.10.18

07.10.18

Samisk hus Oslo
4

20.10.18

21.10.18

Samisk hus Oslo
5

10.11.18

11.11.18

Samisk hus Oslo

Læringsressurser