Priser og regelverk for utleie

1. Samisk hus leies primært ut til samiske aktiviteter etter prinsippet «første mann til mølla». Vi leier ut ordinært  kommersiell  til alle.

2. Alle utleie henveldelser til koordinator pr mail;  maria.varsi@samiskhus.no

3. Ved «gratis» utleie kan koordinator flytte på arrangementene mellom kafe, sal, møterom og verksted for å optimalisere bruken.

4. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid. Dersom en leietaker ønsker å leie mer enn to helger kommende halvår skal koordinator avklare med styrerepresentant før avtale inngåelse.

5.. Samisk hus leies ut gratis for «ikke kommersielle» samiske aktiviteter av åpen karakter.

Unntak om samiske kunstneriske aktiviteter som normalt er gratis;

Ved utleie til kurs skal det betales for leie, eller  budsjett overstiger utgifter skal Samisk hus få 10 % av kursavgift i husleiekompensasjon.

6. Leietakere står ansvarlig for bruk av inventar og gjenstander. Lokalene returneres slik man fikk de;

Leietaker er ansvarlig for rydding og søppeltømming. Regning på  250-1000 kr kan bli fakturert.

7. Vanlige husregler gjelder om ro etter kl 23 og fram til 06.00.

8. Avbestilling må skje innen 24 timer før .

9. Leien betales senest 24 t. før gjennomfører arrangement.

10.Leietakere kan ikke bruke husets betalingskort eller kassasystemet.

11. Leietakere skal selv søke om skjenkebevilgning til sine åpne og lukkede arrangement

https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/salg-servering-og-skjenking/soke-bevilling-eller-gjore-endringer/skjenkebevilling-for-apent-og-lukket-arrangement/?fbclid=IwAR2P7U81GhprrMZuTrpJyEugNya2mHmZMeY-felESylcNbat5XlLkDzQMJA

Prisliste for statlige, private, kommersielle, «ikke samiske» aktiviteter og Samiske aktiviteter med eget budsjett.

 

 

 

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Møterom

1500

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Sal

1500

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Kafe

1500

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Verksted

1500

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Hele Samisk hus

3000

 

 

 

 

 

 

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Møterom

1500

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Sal

1500

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Kafe

1500

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Verksted

1500

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Hele Samisk hus

3000

 

 

 

 

 

 

Fredag 16 -24

Hele Samisk hus

6000

Lørdag

Hele Samisk hus

6000

 

 

 

Søndag

Møterom

1500

 

Sal

1500

 

Kafe

1500

 

Verksted

1500

 

Hele Samisk hus

3000