Priser og regelverk for utleie fra 1.6.2018

 

  1. Samisk hus leies ut til samiske aktiviteter etter prinsippet «første mann til mølla».
  2. All utleie skal gå gjennom koordinator som vedlikeholder kalender. (maria.varsi@samiskhus.no)
  3. Ved «gratis» utleie kan koordinator flytte på arrangementene mellom kafe, sal, møterom og verksted for å optimalisere bruken. Dvs. de som leier må oppgi hvor mange deltakere de forventer og hva slags utstyr som skal brukes.
  4. Samisk hus kan bookes inntil et halvt år frem i tid. Dersom en leietaker ønsker å leie mer enn to helger kommende halvår skal koordinator avklare med styrerepresentant før avtale inngåelse.
  5. Prisliste for statlige, private, kommersielle, «ikke samiske» aktiviteter og Samiske aktiviteter med eget budsjett.

 

 

 

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Møterom

1500

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Sal

1500

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Kafe

1500

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Verksted

1500

Mandag – Fredag 08:00-16:00

Hele Samisk hus

3000

 

 

 

 

 

 

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Møterom

1500

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Sal

1500

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Kafe

1500

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Verksted

1500

Mandag – Torsdag 16:00-24:00

Hele Samisk hus

3000

 

 

 

 

 

 

Fredag 16 -24

Hele Samisk hus

6000

Lørdag

Hele Samisk hus

6000

 

 

 

Søndag

Møterom

1500

 

Sal

1500

 

Kafe

1500

 

Verksted

1500

 

Hele Samisk hus

3000

 

6. Prisliste Samiske aktiviteter; Samisk hus leies ut gratis for «ikke kommersielle» samiske aktiviteter av åpen karakter.

7. Ved utleie til kurs der leie er med i budsjett skal det betales for leie, der kurs budsjett overstiger utgifter skal Samisk hus få 10 % av kursavgift i husleie kompensasjon.

8. Leietakere står ansvarlig for bruk av inventar og gjenstander som befinner seg i i Samisk hus.

 9. Lokalene returneres slik man fikk de. Om noe ødelegges eller forsvinner skal dette erstattes av leietaker.

10. Musikk og fest. Etter kl 23 kan man ikke spille musikk høyt eller oppholde seg ute i gårdsrommet, da det er leieboere i etasjene over som sover. Vanlige husregler gjelder om å ta hensyn til andre beboere etter kl 23 og fram til 06.00 neste morgen.

11. Avbestilling må skje snarest mulig og minst 24 timer før booking.

12. Ved leie skal leien betales før bookingen gjennomfører arrangement.