• På private sammenkomster som avholdes innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler er det ikke tillatt å ha flere enn 20 personer til stede samtidig. Med private sammenkomster, også kalt private arrangementer, menes sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier. Dersom sammenkomsten gjennomføres i regi av en ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner defineres det som et offentlig arrangement. Dette gjelder for eksempel julebord for ansatte i en bedrift, men ikke for bryllup fordi det arrangeres på vegne av en privatperson.
  • På offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste plasser er det ikke tillatt å ha flere enn 50 personer til stede samtidig. Med faste tilviste plasser menes at deltakerne kan sitte på en stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet.

  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole. Der hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
  • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede i tilfelle smittesporing blir nødvendig og sørger for at gjennomføringen er smittevernmessig forsvarlig.

  • Det er anbefalt å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand