UNIK URFOLKSHISTORIE – OM SAMTID OG FORTID TIL URFOLK I USA

UNIK URFOLKSHISTORIE – OM SAMTID OG FORTID TIL URFOLK I USA

Foredrag ved Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Samisk hus i Dronningens gate i Oslo 27. februar kl 1900

Forfatter av boka Fra Little Bighorn til Standing Rock, Øyvind Ravna, holder foredrag om historien og samtiden til urfolkene på prærien i Midtvesten: en dramatisk historie om avtalebrudd, landrøverier og overgrep som amerikanske urfolk har vært utsatt for gjennom de siste 500 år. Etter at stridsøksa ble lagt bort, har lakotaene fortsatt å slåss for likeverd, for menneskerettigheter andre tar for gitt, og mot uranutvinning og andre miljøødeleggelser på det traktatfestede landet.

 

Senest kom de i søkelyset som følge av kampen mot oljerørgata Dakota Access Pipeline, og vi får høre om kampen ved Standing Rock-reservatet.

 

Forfatteren drøfter også i hvilken grad slike overgrep har krenket internasjonale rettsregler som ivaretar urfolks kultur og menneskerettigheter, herunder også FNs folkemordskonvensjon.

Øyvind Ravna er professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet med same- og urfolksrett som sentrale fagområder. Han er også dokumentarfatter og fotograf med en lang rekke utgivelser bak seg. Den siste er Gjennom Sibir med Nansen på Orkana (2014).

 

23.02.2019 13.34