Staaloe kommer til Samisk hus Oslo

Staaloe kommer til Samisk hus Oslo

Staaloe kommer til Samisk Hus Oslo Lørdag 01.September 2018

Samisk Hus åpnes for kjøp av billetter kl 12:30, og forestillingen begynner 13:30 og varer ca 30 minuter.

Priser pr billett: 50 kr barn
100 kr voksne
Billettene kan kjøpes via Vipps eller kontant. Ta med eksakt beløp da vi ikke har vekslepenger.

Vår vippsnummer er 527636

Staaloe er en sentral mytologisk skikkelse i samisk fortellertradisjon. Han representerer alle menneskelige svakheter som vi skal lære å håndtere som barn. Derfor brukes han som representant for kaos-kreftene i verden. Samtidig er han en av «de andre», de som kommer utenifra og ingenting forstår om samisk natur og tradisjon.


Forestillingen spilles på Norsk, med Samiske ord og utrykk.


Alle er velkommen til denne forestillingen!

Anbefales for barn fra 4 år og oppover.
For yngre barn tar foreldrene stilling til selv om de kan se forestillingen eller ikke.

Forestillingen om Staaloe er en samproduksjon mellom den sørsamiske bokbussen Gærjah og Åarjelhsaemien Teatere AS.


Medvirkende: Marianne Kappfjell
Tekst: Marianne Kappfjell/Cecilia Persson
Regi/konsult: Leammuid Biret Rávdná/Cecilia Persson Dukke/Staaloe: Grete Larsen
Rekvisitt/Staaloebrura: Kari Britt Nilsen

26.08.2018 15.06