Språkkafé med forestillingen Skuvlla-Biehtár Ánne Talkšovva.

Språkkafé med forestillingen Skuvlla-Biehtár Ánne Talkšovva.

Lørdag den 23.mars kl.12.30 inviterer vi til; Skuvlla-Biehtár Ánne Talkšovva

Skuvlla-Biehtár Ánne Talkšovva
Skuvlla-Biehtár Ánne lea satire máinnashámis. Dat lea allegoriija (nammalassii viiddiduvvon metafora). Skuvlla-Biehtár Ánne lea maiddái performance, mii sisttisdoallá talkšovva, fabeliid, Skuvlla-Biehtár Ánne luođi, teavstta ja máidnasiid. Šovvas leat sámi nammaárbevierut guovddážis, juoga mii muitaluvvo somás ja vuorddekeahtes vuogi mielde. Šovva heive buot ahkásaččaide. Bures boahtin buohkaide!

Skole-Petter Anna Talkshow
Skole-Petter Anna er satire i eventyrform. Det er en allegori (altså en utvidet metafor). Skole-Petter Anna er også en performance, som inkluderer talkshows, fabler, Skole-Petter Anna-joiken, tekst og eventyr. Showet har fokus på samiske navnetradisjoner, som formidles på en morsom og overraskende måte. Dette er et show som passer for folk i alle aldre. Velkommen til dere alle!

19.03.2019 13.58