Skatteetaten lanserer samisk språk løsning 22 oktober

Skatteetaten lanserer samisk språk løsning 22 oktober

Tirsdag 22. oktober klokka 14.30 åpner sametingspresident Aili Keskitalo og skattedirektør Hans Christian Holte en ny løsning som gjør det mulig å registrere seg i Folkeregisteret som bruker av samisk språk.  Lanseringen skjer på Samisk hus i Oslo i anledning Språkuken.

22 oktober lanserer Skatteetaten en registreringsløsning hvor personer kan registrer i Folkeregisteret at de snakker ett eller flere av de samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Oppgaven med å registrere samisk språk i Folkeregisteret ble tildelt Skatteetaten i brev fra Finansdepartementet i 2017.  Bakgrunnen for lanseringen er et mål om å beskytte og ivareta samisk som utrydningstruede språk. Gjennom å tilby datagrunnlag fra Folkeregisteret kan samfunnet studere språkutviklingen og gjøre tiltak som fremmer samisk kultur og språk.

17.10.2019 11.11