SEMINAR 19. JUNI: GRUVEDRIFT OG URFOLKS RETTIGHETER I COLOMBIA

SEMINAR 19. JUNI: GRUVEDRIFT OG URFOLKS RETTIGHETER I COLOMBIA

Noereh og Oslove Noereh inviterer til seminar om gruvedrift og urfolks rettigheter i Colombia på Samisk Hus mandag 19. juni kl. 18-20.

Oslo får besøk av noen sivilsamfunnsaktører (urfolk og afro-colombianske aktivister) fra Colombia som gjerne vil møte samiske aktører og andre relevante sivilsamfunnsaktører for å gjøre kampene sine mot gruvedrift kjent, og for å utveksle erfaringer rundt prosesser som konsultasjon. Mer informasjon finner du her.

23.08.2018 19.32