Samisk Språkuke med lesing fra ny nordsamisk bibeloversettelse, Biibbal 2019

Samisk Språkuke med lesing fra ny nordsamisk bibeloversettelse, Biibbal 2019

Samisk hus, søndag 27. oktober kl. 1800‒ 2000

Markusa evangelium ‒ lesing fra den nye nordsamiske bibeloversettelsen, Biibbal 2019

  • Opplesing ved Magne Ove Varsi
  • Innledning ved prosjektleder Hans-Olav Mørk
  • Kaffe og samtale

Arrangør; Bibelselskapet, Samisk Kirkeråd og Ressursgruppe for samisk kirkeliv i Oslo bispedømme

En stor språklig begivenhet finner sted i året for urfolksspråk: lanseringen av en ny oversettelse av Bibelen til nordsamisk. Den nye oversettelsen, Biibbal 2019, er et resultat av mer enn 30 års arbeid og er et unikt språkprosjekt. Teksten er blitt til i samarbeid mellom samiskspråklige oversettere fra hele Sápmi, bl.a. Britt Rajala fra Tana og Helena Valkeapää fra Utsjoki. Språklig hovedkonsulent har vært dr. Tuomas Magga, Oulu, som overtok etter professor Nils Jernsletten, Tromsø. Også professor Mikael Svonni, Kiruna, og professor Ole Henrik Magga, Kautokeino, har deltatt i prosessen. Språkkonsulent under sluttredaksjonen har vært seksjonssjef ved Senter for samisk i opplæringa Berit Anne Bals Baal, Kautokeino. Bibelselskapene i Norge, Sverige og Finland er ansvarlige for oversettelsen. Forrige oversettelse av hele Bibelen kom i 1895. Denne oversettelsen ble i all hovedsak utført av Lars Jakobsen Hætta, som hadde deltatt i Kautokeino-opprøret. Arbeidet startet mens han satt fengslet på Akershus festning. Selv om Biibbal 2019 er et selvstendig arbeid, har Hættas oversettelse vært noe av grunnlaget også for den nye oversettelsen.

17.10.2019 11.33