SAMISK HUS OSLO FLYTTER I SEPTEMBER

SAMISK HUS OSLO FLYTTER I SEPTEMBER

Samisk Hus Oslo AS har inngått leiekontrakt med Dronningensgate 8b. Dette er en stor satsning for at Samisk Hus skal oppfylle sitt potensiale som allment samisk kulturhus og kompetanseorgan i hovedstaden. Satsningen er gjort mulig gjennom en husleiegaranti fra Sametinget. Samisk Hus overtar de nye lokalene 01.09.2017. Dato for nyåpning er foreløpig ikke satt.

Samisk Hus i Dronningensgate skal bli et moderne ansikt utad for samisk kultur, språk og identitet i Oslo. "Vi inviterer alle brukergrupper til å være med på utforming av det nye Samisk Hus Oslo", sier styreleder Per Olav Nymo.

Å re-etablere Samisk Hus midt i Oslo Sentrum er nødvendig for å styrke synligheten av det samiske i byen. Driften og formidlingstilbudene skal fra høsten 2017 bygges opp i et 3-4 års perpektiv, hvor satsningsområdene inkluderer å:

  • styrke Samisk Hus som samisk språkarena i Oslo
  • videreutvikle Samisk Hus som møteplass og sosial arena
  • tilrettelegge for at både unge, voksne og eldre samer har et tilbud i Oslo (eks. helsetreff for eldre)
  • etablere et informasjons- og omvisningsprogram for skoler og barnehager
  • initiere formidlingstiltak for samisk kunst og kultur rettet mot Oslos borgere og tilreisende

23.08.2018 19.31