SAMISK HUS OSLO BLIR SPRÅKSENTER

SAMISK HUS OSLO BLIR SPRÅKSENTER

Sametingsrådet har bevilget 250.000 kroner i støtte til Samisk Hus Oslo for opprettelse av samisk språksenter i byen. Med opprettelse av et samisk språksenter i hovedstaden, vil samiske språk kunne bli styrket og fremmet over et større område.

– Sametingsrådet er glad for at det etableres et språksenter i hovedstaden. Dette er spesielt viktig fordi det ikke er etablert andre språksentre i Sør-Norge og fordi det er få andre sterke språkmiljø i Osloregionen, hvor det bor mange samer, sier Sametingets visepresident Lars Filip Paulsen.

Hele pressemeldingen fra Sametinget kan leses her. Les ellers mer om saken på avvir.no.

23.08.2018 19.39