SAMISK HELSETREFF TORSDAG 23. MARS

SAMISK HELSETREFF TORSDAG 23. MARS

Velkommen til neste samiske helsetreff på Samisk Hus torsdag 23. mars kl. 11-14! Samiske Helsetreff er en arena for formidling av helsefremmende tiltak for eldre samer i Oslo og andre interesserte. Som alltid blir det matservering og hyggelig samvær. Hjelp oss gjerne å spre informasjon om tilbudet som er gratis og åpent for alle. Ingen forhåndspåmelding er påkrevd.

Tema for treffet 23. mars: Ernæring.
Gunnhild Aakervik, lektor i ernæring, helse og miljøfag kommer for å snakke om ernæring og kosthold. Aakervik jobber som pedagogisk ansvarlig i stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet, MiA (www.mangfold.no).  Se også www.fagnorsk.no for en nærmere presentasjon og av bøker og hefter hun har publisert i de siste årene.

Samisk Helsetreff i Oslo er støttet av Sametinget.

23.08.2018 19.15