SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SAMISK HUS OSLO OG RIDDODUOTTARMUSEAT

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SAMISK HUS OSLO OG RIDDODUOTTARMUSEAT

Samisk Hus Oslo er stolte av å ha inngått samarbeidsavtale med RiddoDuottarMuseat.

Samisk Hus er inne i en spennende periode hvor vi i oktober 2017 vil overta nye lokaler midt i Oslo sentrum (Dronningensgate 8b). Her har vi som mål å etablere et mer allment tilgjengelig samisk kulturhus, med fokus på både formidling og informasjon om samer og samiske forhold. Samarbeidet med RDM gir oss mulighet til å vise frem det ypperste av samisk kunst til et bredt publikum.

Utstillingen åpner lørdag 21. oktober kl. 18 i forbindelse med nyåpningen av Samisk Hus Oslo i Dronningensgate. Les mer på NRK Sápmi.

23.08.2018 19.38