Prosjektet Samiske Helsetreff avsluttes 31.08.2019

På grunn av manglende finansiering legges prosjektet Samiske Helsetreff ned fra og med 31. august 2019. Prosjektet kan eventuelt starte opp igjen hvis finansiering ordnes, men dette er foreløpig uavklart. Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon, ta kontakt med Samisk Hus på e-post post@samiskhus.no eller direkt med styreleder på Samisk Hus, Per Olav Nymo, på tel. 91389940

Jeg vil passe på å takke alle deltakere som noen gang besøkt Samisk Helsetreff, alle samarbeidsparter vi hatt, alle foredragsholdere som lært oss så mye om forskjellige tema, og alle andre jag møtt under min tid som prosjektleder for Samiske Helsetreff. Det har vært et privilegium og en glede å få jobbe med og for Oslos eldre samer!
/ Inger Persson, prosjektleder

30.08.2019 13.12