Økologisk økonomi inspirert av siida-samfunnet

Økologisk økonomi inspirert av siida-samfunnet

 

Eirik Myrhaug holder foredrag 20 mars kl 18:00-21:00

Sápmi står overfor store utfordringer med storsamfunnets planer om nye gruver og vindkraftverk. 

 

Er det mulig å bruke siida-samfunnets perspektiv for å gi en samisk forståelse på det som planlegges? 

Økologisk Økonomi bygger på naturens sirkelbevegelse og forståelsen av hvordan vi bruker symboler til å skape økonomisk virkelighet. 

 

 

Eirik Myrhaug er en av pionerene i utviklingen av den nye helhetlige økologiske tankegangen. Myrhaug er fra en sjøsamisk familie i Gratangen i Sør-Troms. Han er utdannet ingeniør, men forlot bransjen i 1978, og har siden studert og holdt foredrag om økologisk økonomi. Eirik Myrhaug har i mange år reist rundt i Norge og Sverige for å holde foredrag, og øke folks bevissthet, om økologisk økonomi som tar vare på vår natur og jorden. Han har vært med på flere prosjekter om økologisk økonomi i Norden. Myrhaug har også laget undervisningsopplegg om økologisk økonomi, og gitt ut flere publikasjoner om dette temaet.

 

 

Velkommen til en spennende dialog etter innledningen!

 

https://www.okologiskokonomi.no/

 

 

Sápmi er den tradisjonelle betegnelsen på samenes historiske bosetningsområde. På norsk heter området Sameland, på nordsamisk Sápmi, på lulesamisk Sámeednam eller Sábme, og på sørsamisk Saemie.

Siida Samisk bruksfellesskap, bestående av flere samarbeidende familie- eller husholdsenheter, som utnytter et felles flyttings-, fangst- eller ressursområde.

 

18.03.2019 17.39