MUSEUMS ON FIRE: 20. - 21. APRIL PÅ OCA

MUSEUMS ON FIRE: 20. - 21. APRIL PÅ OCA

OCA presenterer symposiet ”Museums on Fire” 20. - 21. april. Symposiet vil finne sted i en scenografi fremstilt for anledningen av den samiske kunstneren Anders Sunna, og ta for seg sammenfiltringen av kunstinstitusjoner innenfor rammene av de koloniale og modernistiske ideologiene som skapte dem. Kunstnere, kuratorer og akademikere både med og uten urfolkelig bakgrunn vil komme med innspill til hvilke rom og prosesser man i dag bør nærme seg utøvelsen av urfolkelig kunst før og nå gjennom.

Gradvis har urbefolkningstematikk fått en mer fremtredende plass på den internasjonale kunstarenaen. Urbefolkningens stemmer er stadig mer etterspurt til biennaler, kunstneropphold, utstillinger og kunstmesser, og kunstinstitusjonene står overfor utfordringen med å skape et meningsfylt engasjement i nevnte tematikk.

For mer informasjon, se www.oca.no

23.08.2018 19.18