LOGO-KONKURRANSE

LOGO-KONKURRANSE

Samisk Hus Oslo flytter til nye lokaler i Dronningensgate 8b høsten 2017 for å styrke synligheten av det samiske i byen. Dette er en stor satsning for at Samisk Hus skal oppfylle sitt potensiale som allment samisk kulturhus og kompetanseorgan i hovedstaden.

Samisk Hus i Dronningensgate skal bli et moderne ansikt utad for samisk kultur, språk og identitet i Oslo. I den forbindelse lyser vi ut en konkurranse om utforming av ny logo til Samisk Hus Oslo.

Vi ønsker en logo som gjenspeiler det samiske innholdet i vårt aktivitetstilbud. Logoen må ha god lesbarhet, og kunne brukes på ulike måter som i plakater, nettsider, brevark m.m.
Vinnerbidraget honoreres med kr. 3.000,-. Eventuelt etterarbeid honoreres etter avtale.

Frist for innsending: 1. august 2017
Send ditt forslag til: kajsa@samiskhus.no

23.08.2018 19.35