KULTURRÅDETS ÅRSKONFERANSE 2017; SAMISK VREDE

KULTURRÅDETS ÅRSKONFERANSE 2017; SAMISK VREDE

9. november 2017, 10:00 - 17:00, Det Norske Teatret
8. november 2017, 19:30 - 22:00, Konferansevorspiel på Samisk Hus Oslo (krever påmelding)


Er det samiske anerkjent som en del av den nasjonale fortellingen? Hvor kommer det sterke politiske engasjementet i samisk kunst fra? Kulturrådet og Sametinget setter viktige spørsmål på dagsorden i årskonferansen 2017. Spørsmålene berører både norske og samiske kunst- og kulturaktører.

Samisk hus inviterer til kveldsarrangement med program og enkel servering i våre nye lokaler i Dronningens gate 8b. Programmet begynner kl 19:30. Pris for program og servering: kr 200,- (i tillegg til konferanseavgift). Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker å delta på dette.

Kulturrådets årskonferanse 2017 arrangeres i samarbeid med Sametinget.
Mer informasjon og påmelding på www.kulturradet.no/arskonferansen-2017

23.08.2018 19.41