Kniver i Sápmi

Kniver i Sápmi

Kniver fra RiddoDuottarMuseat

Åpning av utstillingen vil foregå 2 februar 2019, kl 12.00

Knivutstillingen varer fra 2.2 til 11.6.2019. Alle dager 12-16 (stengt søndag og mandag)

Kniver i Sápmi utstillingen er deler av en utlånt større utstilling av kniver fra RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger og Samisk Kunstmagasin som Samisk Hus får anledning til stille ut til publikum i Oslo.

Samisk hus er så heldig å kunne vise fram 16 av disse duodji prakteksemplarer.

Bakgrunn;

Det er lange tradisjoner blant samene å lage kniver. Knivene skal være funksjonelle og er tilpasset den tiltenkte bruken. Det skal være en kniv for avliving av dyr, kniv for sløying av fisk eller kniv til allsidig bruk i hverdagen. Reindriftsutøvere har ofte flere kniver, blant annet er en liten merkekniv et viktig redskap som brukes til merking av reinkalver. De største knivene, «storkniven», blir brukt som et verktøy til reparasjon av gjenstander, småhogst, kvisting, sløyd, skjæring av mat osv. Samekniven har også vært brukt til helbredelse av ulike plager og sykdommer.

 

De viktigste materialene i kniven er horn, tre, lær og metall. Treslirer brukes ofte til større kniver. Tidligere ble også never brukt i slirene.

 

Det er lett å se at det ikke finnes to kniver som er helt identiske. Ornamentikkmønsteret varierer også fra område til område. For samer er kniv det viktigste arbeidsredskapet og representerer samtidig både duodji og kunst.

 

Fakta;

Utstillingen er basert på «Kniver i Sápmi», en utstilling som RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger i Karasjok hadde i perioden 13.9.2018–20.01.2019.

 

I utstillingen på Samisk Hus i Oslo: samiske kniver fra RiddoDuottarMuseat ─ Samisk Kunstmagasin. På Kunstmagasinet oppbevares samisk kunst som innkjøpes gjennom Sametingets kunstinnkjøpsordning.

 

De fleste av utstillingsknivene var i 2017 med på utstillingen «There Is No» ved Nord-Norges Kunstmuseum i Tromsø. Denne utstillingen synliggjorde det presserende behovet for etablering av et eget Samisk kunstmuseum. Utstillingen fikk Kunstkritikerprisen 2017.

 

01.02.2019 16.38