Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre – hva kan kulturforståelse bety i vårt daglige arbeid?

Invitasjon til fagdag 29.11 kl 11.30-15.00

Målgrupper for fagdagen er seniorveiledere, ansatte på seniorsenter og i lavterskeltilbud, dagsenter, hjemmetjenesten, helsehus og langtidshjem i Oslo. Ansatte utenbys kan også delta, med forbehold om plass.

Pris: Gratis for ansatte i Oslo. 
For ansatte og andre interesserte utenbys fra er prisen kr 200 pr. person.

Sted: Samisk Hus Oslo, Dronningens gate 8b

Du vil få en innføring i samisk kulturforståelse, verdier, holdninger og tenkemåter. Det er viktig i personsentrert omsorg at vi har denne kulturforståelsen i møtet med eldre og personer med demens med samisk bakgrunn.

Fagdagen kan være et supplement til ABC-heftet «Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre».

Påmelding innen 22.11 via denne lenken

Ved spørsmål, send epost til: maibritt.myhre@sye.oslo.kommune.no 
eller ta kontakt på tlf 908 04 835.

16.10.2018 12.20