GRAFITTI-WORKSHOP MED ANDERS SUNNA 14. OKTOBER

GRAFITTI-WORKSHOP MED ANDERS SUNNA 14. OKTOBER

Har du en grafittiartist i magen? Da må du delta på vårt grafittiverksted i samarbeid med Anders Sunna. Politisk engasjement gjennom kunst er en viktig del av demokratiet og samfunnsdebatten. Sammen med Anders Sunna hjelper vi deg med å sette dine politiske tanker ut i farger, samt lærer deg det praktiske rundt hvordan å bruke sprayboks.

Anders Sunna kommer til Oslo for å lage en utsmykning i de nye lokalene til Samisk Hus Oslo. I den forbindelse holder vi graffitiverksted slik at deltakerne også kan få innsikt i prosessen med utsmykningen. Verkstedet er åpent for studenter, ungdom og skoleelever under 26 år, og vil foregå på Samisk hus (Dronningens gate 8b) lørdag 14. oktober kl. 10-17. Vi vil tilby mat og drikke.

Påmeldelse er gratis. Send din påmelding med navn, telefonnummer, e-postadresse og alder til kultur@samer.no innen torsdag 12. oktober.

Workshopen gjennomføres av Oslo Sámiid Searvi og Samisk Hus Oslo og med støtte fra frifondmidler forvaltet av Norske Samers Riksforbund (NSR).

23.08.2018 19.40