Giellavahkku/ Giellavahkko/ Gïelevåhkoe/ Samisk språkuke 2019

Giellavahkku/ Giellavahkko/ Gïelevåhkoe/ Samisk språkuke 2019

Samisk Hus

21. oktober kl.12:00 til 16:00

Markering med  Minister representasjon og  Sametinget  for å markere språk-uken der Sametinget  bla vil presentere en ny språk app.

Det er Samisk Språk-uken fra 21-27 oktober. 2019

Målet med Samisk språk-uke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

30.09.2019 12.38