Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

Kristin Häikiö, som besøkte oss på Helsetreff november 2017 og holdt foredrag om pårørende til demente, gjennomfører nå en spørreundersøkelse om temaet pårørende til personer med hugkommelsesvikt eller demens.  Ved å dele dine erfaringer kan du bidra til bedre forståelse av hvordan det er å være pårørende til eldre personer med demens og hvordan dette kan bli bedre i fremtiden.

Den som vil medvirke i undersøkelsen kan få spørresjema på pappir hos meg, eller besvare den elektronisk på denne siden:  https://survey.ahus.no/surveys/pathwaysWP3/index/introduksjon.html

Kristin ønsker å høre dine erfaringer om det å være pårørende til en eldre person med hugkommelsesvikt/demens. Hensikten med undersøkelsen er å få en bedre forståelse av din situasjon slik vi kan finne ut av hvordan pårørende, pasienter og helsetjenesten bedre kan jobbe sammen.

Undersøkelsen tar ca. 15-20 minutter å gjennomføre. Det er frivillig å delta, og du kan trekke deg hvis du vil etter gjennomført besvarelse gjennom å kontakte Kristin.

Hvis du har spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte forsker Kristin Häikiö på telefon: 67968584 eller e-post: kristin.haeikioe@ahus.no

11.02.2019 10.39