Folkemøte med Sametingets plan- og finanskomite

Folkemøte med Sametingets plan- og finanskomite

Sametingets plan- og finanskomité gjennomfører komitéreise til Oslo.
I den forbindelse inviteres det til folkemøte 7.mai  kl.18:00-20:00

Samisk hus vil invitere og oppfordre sentrale interessegrupper til å komme med korte innlegg på vegne av sin gruppe, ut over dette er det åpent for alle til å stille spørsmål til komiteen.  Velkommen

02.05.2019 14.17