Feiring av ny nordsamisk bibeloversettelse ‒ Biibbal 2019

Feiring av ny nordsamisk bibeloversettelse ‒ Biibbal 2019

Lørdag 16. november, Samisk hus og Oslo Domkirke

0930:     Samisk hus i Oslo, Dronningens gate 8b: Biibbal 2019 i historisk lys

  • Tekster fra Biibbal 2019 ‒ opplesing ved Magne Ove Varsi
  • Fortellingen om bibeloversetter Lars Jakobsen Hætta og språkforsker Jens Andreas Friis: fra Kautokeino-opprøret til Bibal 1895 ‒ foredrag ved Pål Friis

Feiring av ny nordsamisk bibeloversettelse ‒ Biibbal 2019

Bakgrunn: Den nye bibeloversettelsen, Biibbal 2019, erstatter oversettelsen fra 1895, som i hovedsak ble utført av Kautokeino-opprøreren Lars Jakobsen Hætta. Det var språkforskeren Jens Andreas Friis som oppdaget Hættas språktalent. Deres samarbeid resulterte i Hættas oversettelsesarbeid med nordsamisk bibel, som startet da Hætta sonet sin dom på Akershus festning. Hætta ble benådet av Kongen i 1867. Her får vi høre den spennende historien formidlet av Friis’ slektning Pål Friis.

  • Lunsj

1200:     Oslo Domkirke: Samisk festgudstjeneste med overlevering av Biibbal 2019

Medvirkende: biskop Kari Veiteberg, biskop em. Per Oskar Kjølaas, Magne Ove Varsi, Elle Karen Inga Skum. Musikk ved Inger Johanne Oskal og Oslo Domkor

Krypten i Oslo Domkirke: Kirkekaffe med presentasjon av Biibbal 2019

  • sekr. Paul Erik Wirgenes, Bibelselskapet: Historien om Biibbal 2019.
  • Musikk ved Inger Johanne Oskal.
  • Konferansier: gen.sekr. Risten Turi Aleksandersen, Samisk kirkeråd

 Arrangør; Bibelselskapet, Samisk Kirkeråd  med Ressursgruppe for samisk kirkeliv i Oslo bispedømme

 

27.10.2019 11.29