Boklansering av "Same og reindriftsrett" med Øyvind Ravna den 9 oktober

Boklansering av "Same og reindriftsrett" med Øyvind Ravna den 9 oktober

Samisk Hus inviterer til Boklansering av  "Same og reindriftsrett" med  Øyvind Ravna og Gyldendal forlag.

Arrangør: Gyldendal i samarbeid med Forskergruppe for same- og urfolksrett, UiT og Samisk hus, Oslo
Tidspunkt: Onsdag 9. oktober 2019 kl. 1800–2000

Program;
Kort presentasjon av boka Same- og reindriftsrett ved førsteamanuensis Ánde Somby, UiT Norges arktiske universitet
Paneldebatt «Hvor går den folkerettslige terskelen for inngrep i reinbeiteområder ved vindkraftetablering».

Paneldeltakere;
Kirsti Strøm Bull, Professor emerita, Universitet i Oslo
Tollef Taksdal, Underdirektør, Olje- og energidepartementet

Debatt og spørsmål / innlegg fra salen.

Det blir enkel servering.

 

 

Same- og reindriftsrett tar for seg rettsreglene for samisk reindrift i Norge, som både omfatter ulovfestede regler utviklet gjennom samiske sedvaner og alders tids bruk, og lover gitt av Stortinget for å regulere reindriften internt og overfor andre interesser.

Øyvind Ravna er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Se mer om boken her: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Same-og-reindriftsrett

Og om Ravna her: https://www.gyldendal.no/Forfattere/Ravna-OEyvind

Om eventet; https://www.facebook.com/events/2447393298869280/

 

30.09.2019 12.50