Arrangement 2018

Arrangement 2018

Program for Samisk Hus 2018 

 13 januar

 Språkkafé  Skuvlla-Biehtár Ánne

 

17 januar

Samerettsseminar

Tromsø juridisk fakultet

 

6 februar 

Nasjonaldagsfeiring

Oslo Rådhus

Oslo Domkirke 

Samisk hus: Isak 

 

13 februar

Oslo Sámiid Duodjikurs

 

22 februar
Samiske Helsetreff     

 

27 februar

Boklansering " Coontemporary Shamanisms in Norway"
 

28 februar

Konsert Siri Broch Johansen

 

1 mars

Filmvisning Sara Margrethe Oskal "Solas datter"

 Sametingets innspill til Stortingets oppnevning av Sannhetskommisjonen

 

6 mars

OSD kurs

 

9 mars 

HUMAN Glemte media samene  paneldiskusjon

 "I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi"

 
22 mars
Samisk Helsetreff

4 april- 5 april

Gïelecirkus for barn


10. april
Gáktebeaivi - Koftedagen
Noereh!

 

14 april

Bokbad 

Unni Fokstad og Arne Ola Grimstad

 

26 april

Samisk Helsetreff

                   

28-29 april

OSD kurs

 

4 mai

Kritikerprisutdeling

 

5-6 mai

OSD kurs

 

 

12 mai

OSS marked

Vårkonsert Vassvik

 

15 mai

OSD kofteseminar

 

16 mai

Giđđadulvi VII

Sámi Našunálateáhter Beaivváš

 

31  mai
Samisk Helsetreff   
                
 

14 juni
Samisk Helsetreff               
            

18.6-13.8 Sommerferie

 

30 august

kl. 9:00-15:00

Samisk Helsetreff 

 

1 september

kl.13:00-14:00

Åarjelhsaemien forestillingen Staaloe 

15:00-17:00

Åpning av Hans Ragnar Mathisen utstilling 

 

12 september 

kl. 18:00-22:00

Boklansering av "Forvandlinga" 

Kathrine Nedrejord

 

14 september

kl.16:00-20:00

OsloKulturnatt

Utstilling, kafe og Duodji aktiviteter

 

15 september

kl 13:00-17:00

Møte med Sami Grand Prix  vinnere

 

27 september

kl. 9:00-15:00

Samisk Helsetreff 

 

29 september

Lapp Affairs Lapp Affairs vorspiel 

kl 13:00-17:00

 

11-14 oktober

OSS 70 års jubileum

Div aktiviteter, utstillinger og konserter

 

18 oktober

kl. 9:00-15:00

Samisk Helsetreff 

 

 

7 november

kl.18:00 – 20:00

Bokbad "Dråpen av mitt blod"  Elise Embla Scheele

 

22 november

kl. 9:00-15:00

Samisk helsetreff 

 

29 november

Demensdag

 

30 november - 1 desember

OSS Julemarked 

kl. 08:00-24:00

 

13 desember

kl. 9:00-15:00

Samisk helsetreff 

 

Bures boahtin! Buerie båeteme! Buorisboahtem! Velkommen!

 

22.01.2018 15.59